Be om fred for Jerusalem!

Be om fred for Jerusalem!

Dersom vi vil forstå det som skjer i Midt-Østen i vår tid må vi kjenne Bibelen.

3 min. ·

Dersom vi vil forstå det som skjer i Midt-Østen i vår tid må vi kjenne Bibelen, der Det gamle testamente er beretningen om Israels historie og Guds handlemåte med det jødiske folk. Vi må også kjenne de historiske fakta om hva som har skjedd i Midt-Østen i løpet av de siste hundre år.

Som bibeltroende kristne ser vi på staten Israel som et tegn på at oppfyllelsen av profetiene hos de gamle profeter i Det gamle testamente skjer i våre dager. Jesus sier selv i Lukas 21,29-31: «Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær.» Fikentreet er symbolet på Israel som nasjon.

Israel: Guds folk

Gud har hatt og har fremdeles sin egen vei med Israel som folk. «Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet. Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over.» Apostlenes gjerninger 15,14-18.

Med staten Israel ser vi at «Davids falne hytte» er i ferd med å bli gjenoppbygget i vår tid. Ved på denne måten å åpenbare sin godhet og trofasthet mot et folk vil Gud dra på menneskene for å få dem til å søke seg. Gud har ikke forkastet sitt folk selv om de ikke mottok Jesus som sin Messias. Romerne 11,1. Som «ville oljekvister» er vi hedninger podet inn på oljetreet, «og fikk del med dem i sevjen fra roten.» Romerne 11,17. Hele Det gamle testamente stammer fra jødene. Fra disse «røtter» og fra denne «sevje» kan vi som kristne av hedninger hente opp trøst, kraft og næring for vårt trosliv. Vi har ingen grunn til i overmot å «heve» oss over jødene. Tvert imot! Romerne 11,18-21

Under Guds beskyttelse

Guds løfter til Abraham sto fast. Han fikk sin Isak. Guds løfter til Israels folk står også fast. De har fått landet sitt tilbake etter to tusen års «ørkenvandring». Landet blir dyrket, og ørkenen blomstrer. Staten Israel er omgitt av mange fiender, men er under Guds beskyttelse. (Jesaja 41,14 og Jesaja 32,17-18)

«Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og jeg vil føre dere tilbake til det sted som jeg førte dere bort fra.» Jeremias 29,14. Dette er et av mange skriftsteder som taler om det samme, og vi ser at det går i oppfyllelse. Det er like umulig å utslette Israel som folk som det er å få solen til å slutte å lyse om dagen eller å få månen og stjernene til å slutte å lyse om natten. (Les Jeremias 31,35-37)

Det beste vi kan gjøre for menneskene som lever i Midt-Østen i dag, enten de er jøder eller av andre folkeslag er å støtte opp om staten Israel og be om fred for Jerusalem. (Salme 122,6)

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.