Omvendelse

Omvendelse

Kjenner du deg rastløs og føler at livet er tomt? Har du urolige tanker og mange spørsmål?

5 min. ·

Kjenner du deg rastløs og føler at livet er tomt? Har du urolige tanker og mange spørsmål?

I Bibelen står det at mennesket er som en røyk; synlig en kort stund og så borte. Vissheten om at livet på jorden er så kort, skaper kanskje en lengsel i deg etter å kjenne en mening med livet. Du vil gjerne oppleve at Gud er en levende Gud, og ønsker å tro på ham. Dette ønsket, som du har vanskelig for å sette ord på, kan være det første skrittet på veien mot omvendelse.

En ny retning

Det neste skrittet krever handling! Den som omvender seg, vender seg fra noe og til noe annet.
Hittil har du gått i én retning. Du vet kanskje at noe ikke er godt i forholdet til dine medmennesker. Du kan ha sagt eller gjort noe som har ødelagt de andres tillit til deg. Du har kanskje vært urettferdig eller uærlig. Når du vender om, må du gå i stikk motsatt retning i forhold til hva du gjorde tidligere. Du må gjenopprette tilliten, og rydde opp der det har vært uorden i livet. Kjennes det vanskelig å måtte vende seg om 180 grader? Det er ikke meningen at du skal klare det alene. Det er en som vil hjelpe deg! Jesus har gitt oss et løfte: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Det går an å snu litt på disse ordene, og tenke seg at Jesus sier: Vend om til meg, du som lengter etter å kunne bli lykkelig tvers igjennom!

Gud skaper trang til omvendelse

Den lengselen du har etter å legge om kursen i livet ditt, er skapt av Gud. I Bibelen blir dette spørsmålet stilt: Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Apostelen Peter talte en gang til jødene. Han gjorde det klart for dem at de hadde syndet da de korsfestet Jesus. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Slik kan det kjennes når du vet at du har gjort noe galt, og samvittigheten minner deg om det. Du blir lei deg, og kanskje kjenner du sorg. Det er Guds godhet at du blir bedrøvet! For egentlig kan du glede deg dersom du opplever en slik sorg. Den gir deg trang til omvendelse, og den er bekreftelsen på at Gud har begynt å arbeide i deg!

En radikal beslutning

Forutsetningen for at du skal bli kvitt de tunge byrdene og få hvile, er at du erkjenner din synd.
Ja, men hva er synd, spør du. Å synde er å gjøre imot samvittigheten og de gode livslovene som Gud har gitt oss, og som vi finner i Bibelen. Jesus understreker at budene som Gud ga til Moses fortsatt er gyldige, og i tillegg sier han: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Et slikt bud kommer deg nært inn på livet når du leser videre om hva Jesus sier: Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘Du skal ikke slå i hjel.' Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!' skal være skyldig for Det høye råd. Jesus setter lyskasteren rett på menneskets hjerte og sinn.

Når du omvender deg, betyr det at du er villig til å la lyset fra Jesu ord og fra hans liv skinne inn over ditt eget liv. Du må kaste overbord det tankesettet du inntil nå har hatt. Det er ikke noe mer å ta vare på! Det du sier og gjør må få et nytt utgangspunkt. Å omvende seg er uten tvil en radikal beslutning, for med ord i fra Bibelen er det å kle seg i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Det nye menneskets målestokk er ikke hva som best tjener meg og mitt, men hva som er til gagn for min neste.

Hvilket mål har du i livet?

I Bibelen har Jesus mange forskjellige navn. «Den gode hyrde» er ett av dem. Hyrden sørger for gode beitemarker, passer på flokken og beskytter den mot fare. Når du omvender deg, og velger å la Jesus være din hyrde, vil du oppleve at han har sann omsorg for deg. Han vet hva du trenger av næring og veiledning for å nå dit han vil føre deg.

For å starte det nye livet holder det ikke at du bare vender deg bort fra det gamle livet, men du må også ta et oppgjør med det. Dette oppgjøret og hva det kan føre til i ditt liv, kan du lese mer om i artikkelen «Syndenes forlatelse».

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.