Omvendelse og syndenes forlatelse

Omvendelse og syndenes forlatelse

Det første skrittet mot frelse og et meningsfylt liv.

5 min. ·

Har du noen ganger merket at du sender nesten ubevisste bønner til Gud om hjelp? Dette skjer helst når du opplever at noe er tungt og vanskelig. Men dersom du er lei av deg selv og det livet du lever, blir du mer bevisst på at du faktisk trenger å be!

Jesus lærte disiplene at de skulle be Gud om å tilgi dem deres skyld, og han fikk klart fram at tilgivelse henger sammen med å tilgi andre. Slik skulle de be: «Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.» Du kan lese hele denne bønnen i Matteus 6,9-13.

Anger og bekjennelse

Det er Gud som påvirker deg når du kjenner uro i samvittigheten, og skjønner at bønnen om tilgivelse er en bønn du trenger å be. Kanskje du forstår at du har valgt feil retning i livets veikryss, og skulle ønske at du kunne velge om igjen. Du innser også at du har gjort det som var galt. Apostelen Peter sa en gang til mennesker som forsto at de hadde handlet ille: «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet.» Apostlenes gjerninger 3,19. Når du av hjertet angrer, kommer et behov for å be både Gud og mennesker om tilgivelse. Ifølge Bibelen går det ikke godt for den som skjuler sine synder. Å tie om sin synd og ikke ville erkjenne, gjør at du ikke blir tilgitt. Da uteblir også gleden. Apostelen Johannes skriver: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1. Johannes 1,9. Først når du bekjenner, vil du kjenne deg glad!

Grunnlaget for tilgivelse

I tiden før Jesus levde på jorden, var det slik at øverstepresten én gang i året bar fram offer for alle synder folket hadde gjort. Dermed fikk de tilgivelse, men slike offer hadde ikke den virkningen at det enkelte menneske bevare en ren samvittighet. Man fikk tilgivelse ved offeret, men det hadde ikke kraft til å ta bort det onde i menneskets natur, som jo var årsaken til at man syndet. Derfor måtte offeret legges på alteret igjen og igjen, år etter år.

Jesus døde for menneskenes skyld, og han ga sitt liv som et offer én gang for alle. I brevet til Hebreerne, kapittel 9 og 10, kan du lese mer om grunnlaget for tilgivelse. Etter at Jesus sto opp fra de døde, betyr det å få syndenes forlatelse noe helt nytt! Du får muligheten til helt å bli kvitt det som tynger samvittigheten. Når du kommer til Gud og ber om forlatelse, blir du frikjent for din skyld, fordi Jesus tok skylden på seg. Derfor kan du tillitsfullt be om tilgivelse for synden du har gjort, og du får oppleve at Gud kaster alle dine synder ned i havets dyp, slik det står i Bibelen. (Mika 7,19)

Hvorfor er det så viktig å få syndenes forlatelse?

Gud vil vise sin kjærlighet mot deg ved å gi deg muligheten til å glemme alt som ligger bak, og starte med blanke ark! Fordi Jesus ga sitt liv som et offer, har han åpnet en vei som ikke var tilgjengelig før. Denne veien kan du gå! Du kan også gi ditt liv som et offer. Det gjør du ved å kjempe mot det onde – synden – som bor i din menneskenatur og fornekte deg selv, i Den Hellige Ånds kraft. Startpunktet er syndenes forlatelse, og på veien videre kan du få hjelp til å leve med en ren samvittighet ved å følge Jesu eksempel og hver dag ta ditt kors opp! (Lukas 9,23)

Det nye livet

Når du går på denne nye og levende veien, blir du stadig mer takknemlig. Du kjenner at du har fått en annen måte å tenke på! Du skylder ikke lenger på de andre for dine vanskeligheter. Om du før har vært urettferdig, ønsker du nå å være rettferdig. Du får lyst til å gjøre Guds vilje. Du får lyst til å gjøre det beste for de andre. Dette kommer av at du har fått et nytt sinn. Gleden over at du har fått et nytt sinn, vil begynne å prege deg. Det er et verk som skjer i deg, og det er Gud som åpner sinnet ditt for det nye livet slik at du kan bli en ny skapning!

En gren på vintreet

Å ta imot syndenes forlatelse, er å si ja til å bli innpodet som gren på det vintreet der Jesus er stammen. Jesus sier selv: «Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. 5Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Johannes 15,4-5. Jesus ønsker at du skal bære frukt! I et tre flyter det saft fra stammen og ut til grenene.

Dersom du blir en gren på stammen Jesus Kristus, får du kraft i livet! Det blir meningsfylt og interessant å leve!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.