Opplever du åndelig sult?

Opplever du åndelig sult?

Akkurat hvor viktig er det å lese Guds ord?

5 min. ·

Dette er et veldig godt spørsmål. Er det virkelig så viktig å lese Guds ord? Vet vi ikke nok; har vi ikke hørt nok gjennom årene?

Vi kan like godt spørre om det virkelig er så viktig å spise. Har vi ikke spist nok? For vår naturlige kropp er det ikke nok bare å spise en gang i blant, for eksempel en gang hver søndag. Vi ville ha lidd av sult! På samme måte er det absolutt viktig og nødvendig å ernære oss med Guds ord hver dag, så vi kan bli styrket i vår ånd, og utvikle oss og vokse på en sunn måte, i henhold til Guds vilje. Ellers lider vi snart av åndelig undernæring og viser tegn på åndelige sykdommer.

Guds ord er en nødvendighet

Tenk på Jobs holdning i Det gamle testamente. I Job 23,12 sier han: «… Fremfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord.» [I noen oversettelser står det «Fremfor nødvendig mat …»] Ikke rart at Job var den mannen han var! Hvor er vår lengsel og hungeren etter Guds ord? Det bør være slik at vi trenger det fremfor alt annet.

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Hebreerne 4,12. Vår naturlige tilbøyelighet er å ta vare på vår egenvilje, våre ønsker og fordeler. Vi har derfor behov for Guds ords sverd for å se at det ikke er noe som er verdt å ta vare på i vårt kjød. (Romerne 7,18) Guds ord kan gi oss den hjelpen vi trenger for å fornekte våre lyster og bli forvandlet.

Det er bare gjennom Guds ord at vi kan bli kjent med Guds vilje og plan for våre liv – det som er ham til behag. Guds ord er vår livslinje, den hjelpen vi trenger for å seire over synden i vårt kjød og fordervelsen som kommer fra å følge våre lyster. Hvordan kan vi lære å gjøre det uten den livsnødvendige undervisningen som bare kan finnes i Bibelen? Gjennom lydighet mot det som står skrevet der blir vi forvandlet og klargjort for Guds rike – som jo er hele poenget med vår eksistens her på jorden.

Salmene snakker ofte om en lengsel etter Guds lover, hans forskrifter, hans ord. «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» (Salme 119,105). Med Guds ord i vårt hjerte til å lede oss finner vi veiledning og støtte til et evig liv i Guds rike.

Valg

Men vi kan si: «Livet er så travelt; jeg har ikke mye tid til å lese.» Høres det kjent ut? La oss innse det: Hvis vi er ærlige med oss selv, er det et spørsmål om prioritering! Vi lager tid til det som er viktig for oss, ikke sant? Hvor mye tid bruker vi vel ikke på telefonen, på datamaskinen, eller på å spille videospill, osv.? Men når Ånden minner oss om å tilbringe tid med Guds ord virker det som om det er for mye arbeid. «Jeg er for sliten.» Eller vi kommer plutselig på noe «viktigere» som vi må gjøre.

Satan kan få hva som helst til å høres fornuftig ut. Han bruker hvilket som helst knep eller unnskyldning for å holde oss fra å lese Guds ord. Han vil heller at vi ikke blir kjent med Guds hjerte; at vi aldri finner Guds vilje for våre liv. På den måten kan han lettere bedra oss og lure oss til å leve for oss selv og aldri komme til et liv med Gud. På denne måten kan han styre våre liv, selv om vi aldri innser det selv.

Det betyr ikke at hobbyer eller andre aktiviteter er «dårlige», men det er et spørsmål om å prioritere riktig og gjøre de riktige valgene. Tiden er dyrebar, og vi må sørge for at vi bruker den til vår største fordel.

Kjøpe tid

«Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde.» Efeserne 5,15-16.

Når vi kjøper noe, koster det oss noe; vi må betale for det med noe som er dyrebart for oss. Det kan være at vi, for å bli kjent med Guds ord, må gi opp noe som vi av naturen heller ikke vil gi opp. Det kan være at vi må ofre noe for å gjøre de rette valgene om våre prioriteringer.

Men hvis vi er trofaste til å gjøre det tar det ikke lang tid før vi får en «appetitt» for Guds ord. Jo mer vi leser Guds ord, jo mer vi vil lese; jo mer vi ber, jo mer vi vil be. Vi begynner å hungre og tørste etter det mer og mer. Vi ser at vi trenger det; vi trenger sverdet i Ordet for å fornekte våre lyster, så vi kan leve et liv som er til behag for Gud. Vi trenger trøsten og oppmuntringen i Guds ord til å løfte våre øyne og se vår evige fremtid.

Tiden er vårt liv! La oss ta bevisste, kloke beslutninger om å bruke vår tid lønnsomt, å forberede oss for evigheten i Guds rike. Vi har fått en fri vilje til å velge våre prioriteringer, men med det kommer også et stort ansvar. La oss velge å ernære oss med Guds gode ord, og det vil føre oss på veien som gagner oss i all evighet.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.