«På ditt ord!»: Valgspråket som gir resultater

«På ditt ord!»: Valgspråket som gir resultater

Lyder du Guds ord og hans ledelse, uten nøling eller diskusjon? Prøv det, og opplev hvordan det virker!

5 min. ·

«Simon svarte og sa til ham: Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke.» Lukas 5,5-7.

Simon Peter var fisker. De hadde vært ute og fisket hele natten, uten noe fangst. Men da Jesus ga sin anvisning valgte Simon å tro, og «på ditt ord» gjorde han slik som Jesus sa – ingen «hvorfor», «kanskje» eller «hva om …» Denne enkle troshandlingen førte til mirakuløse resultater og en frykt i hjertene til Simon og de andre fiskerne, og de forlot alt og ble Jesu disipler. (Lukas 5,8-11.)

«På ditt ord!» er selve kampropet i alle livets situasjoner. Alle som har forstått dette, er blitt rike og lykkelige i Gud. Deres livs båt er blitt søkklastet av Guds visdom og de evige goder. Når Paulus kom, hadde han en fylde av Guds velsignelse med seg. Han var fengslet, hudstrøket og slått og var i alle slags trengsler, men alltid glad og vel til mote. (2. Korinter 6,1-10.) Han forstod dette: «På ditt ord!» og alt ble lyst og godt. Til alle tider dro han rikelig «fisk» inn i sin båt.

Eksempler på troens lydighet – «På ditt ord»

Abraham fikk et ord i fra Herren om å dra ut fra sitt land og sitt folk og til det som Gud hadde utsett for ham. «På ditt ord», sa Abraham, og dro avsted og ble tilslutt søkklastet med velsignelse.

Vi blir ikke søkk rike på Guds herlighet på en dag. Gud prøvde Abraham kraftig om han virkelig elsket ham og holdt fast på hans ord. – Først på korset da Jesus sa: «Det er fullbrakt», hadde han hele Guds fylde i seg. Han vokste i Guds visdom, og hele Guds fylde tok bolig i ham etterhvert som Ordet ble kjød og herlighet i ham. (Lukas 2,52; Kolosserne 2,9; Johannes 1,14.) Veien går gjennom troskap i lidelser og selvnektelse.

«På ditt ord!» sa Noah, og bygget arken nøyaktig etter Herrens forskrifter. Det var i tro han bygget, for han hadde aldri sett et slikt byggverk eller at noen hadde druknet i vann. Han forkynte utrettelig i årevis om frelse ved arken, mens han fortsatte å bygge i største nøyaktighet. Han fikk til slutt oppleve det han forkynte og trodde på etterat hans tro var grundig prøvd. Han slapp ikke taket på det ord han hadde fått av Herren.

Resultatene av lydighet – «På ditt ord»

Salige er de som har et ord fra Herren i de forskjelligste prøver i livet, og som holder fast på det og handler etter det i en levende tro.

I Filadelfia hadde de forstått å ta vare på Guds ord, og Jesus sier til dem: «Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Åpenbaringen 3,11. Det de hadde var Guds ord. Alt annet er dårskap, som vi må slippe og fly vekk ifra, for tiden er kort.

Hører vi Guds ord og bygger etter det, så blir vårt livs hus stående. Guds ord er evig, klippefast og herlig og gjør oss til evige, klippefaste og herlige personer gjennom evigheters evigheter.

Peter hadde strevet hele natten og dro inn tomme, svarte garn. Handler vi etter vår fornuft og våre følelser, så blir det mørk natt for oss, og vi drar bare inn motløshet og skuffelser. Veien for oss da er at vi skammer oss grundig og kaster oss ned som Peter gjorde det, og erkjenner at vi er syndere. (Lukas 5,8.)

Vi er virkelig kalt og utvalgt til å få del i et rikt og velsignet liv, og veien dit er: «På ditt ord!» Hvor godt er det ikke å kunne si: På ditt ord kaster jeg all min sorg på deg, for du har omsorg for meg! istedenfor å la seg knuge ned av bekymring og sorg for både dette og hint.

Kampropet er: «På ditt ord!» og det vil lykkes i liv og tjeneste!

Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert i bladet «Skjulte Skatter» i juli 1966, med tittelen «På ditt ord».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.