Påske: En ny tid har begynt

Påske: En ny tid har begynt

Det er mye man kan forbinde med påsken, både påskeferie og påskeegg. Men tenker vi over den virkelige betydningen av påsken?

2 min. ·

Det er mye man kan forbinde med påsken. Fra påskeferie og påskeegg til andre tradisjoner. Men forhåpentligvis stopper vi også litt opp og tenker på den virkelige betydningen av påsken.

Jesus døde – men stod opp igjen!

Det finnes knapt nok noen som vil gå i døden for en rettferdig person, skriver Paulus i sitt brev til romerne. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Rom. 5,7–8.
I dette er kjærligheten, skriver apostelen Johannes, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 1 Joh. 4,10.

Hvorfor kunne ikke døden holde Jesus Kristus? Alt hører selvfølgelig sammen med det livet han levde på jorden. Jesus ble født som menneske og fikk en kropp akkurat som oss. Han måtte derfor lide i fristelser slik at han aldri gjorde sin egen vilje, men sin himmelske Fars vilje. At Gud reiste ham opp på den tredje dag var beviset på at han aldri hadde syndet. Den dagen var en seiersdag – dagen som gjorde slutt på en lang natt der synden og håpløshet hadde hersket over menneskeheten. En seiersdag over døden og dødsriket.

En ny tid for dem som vil gå i Jesu fotspor

Moses og profetene hadde lang tid i forveien kunngjort at Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folket og for hedningene. Ap. gj. 26,23.

Jesus er nå vår yppersteprest i himmelen som kan sympatisere med våre svakheter; en yppersteprest som lever for å gå i forbønn for oss. Derfor kan vi nå, akkurat som han, lide i fristelsene i stedet for å gi etter for synd. Dermed ender også syndens og håpløshetens natt i våre liv. (Les Hebreerne 2,5–18!)

Ja – når det går opp for oss! Hvor høyt Gud elsket oss, at han ikke engang sparte sin enbårne Sønn, men overga ham for oss alle (Joh. 3,16). Se hvor høyt Jesus Kristus elsket oss! Hvis det går opp for oss, oppstår jo et inderlig ønske om å besvare Faderens og Jesu kjærlighet med en brennende gjenkjærlighet. La oss svare på Jesu offer og hans tro ved å nå bare gjøre hans vilje og leve til hans ære hver dag i vårt liv.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.