Resultatene av å leve et liv i seier over synd

Resultatene av å leve et liv i seier over synd

Vårt liv er ikke vårt eget – vi lever for Jesus. Og til gjengjeld får vi et rikt og fritt liv.

7 min. ·

Å leve et seirende liv har belønninger som gagner deg nå i livet og så i all evighet. Den eneste som taper når du seirer er Satan, når du beviser med ditt liv at å følge Jesus på denne veien er den eneste rette vei å gå.

Å tre fram for Guds ansikt

Å leve rettferdig setter deg i direkte kontakt med Gud og Jesus. I Edens hage kunne Adam og Eva gå rundt og snakke med Gud. De hadde en god og åpen kommunikasjon med ham. Men det første de gjorde den dagen de syndet var å gjemme seg for ham. Synden gjør at du mister selvtilliten din. Den gjør at du frykter Gud på feil måte. Gudsfrykt er å frykte å synde mot ham. Men denne andre frykten betyr at du er redd for å ha med ham å gjøre, fordi du vet at du har tillatt noe ondt å komme mellom dere. Du føler skyld og fordømmelse, og ønsker å skjule hva du har gjort fra ham. De som lever i synd er helt atskilt fra Gud.

Men når du begynner å seire over synd, så kommer tillitten din tilbake! Du får frimodighet til å tre fram for Guds åsyn og søke ham. Det er skrevet: «Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød.» Hebreerne 10,19-20.  Jesus gikk veien gjennom forhenget: veien i seier over all synd som han fant der i sitt kjød.  Ved å gjøre det ble forhenget, kjødet som skilte oss fra Gud, revet i to. Veien til Gud ble åpnet igjen; den hadde vært stengt siden synden kom inn i verden. For en pris Jesus betalte for vår skyld, at vi kan tre fram for Guds ansikt! Dette bør motivere deg til å gå på samme vei.

Når du også går denne veien gjennom ditt eget kjød – veien i seier over all synd som du finner der – så får du frimodighet til å møte Gud. Du kan løfte hodet ditt, du kan se Gud i øynene og ha fellesskap med ham. Fordi du vet at du ikke har noe å skjule, har du ingen grunn til å gjemme deg i skam. Dette får du helt fra første gang du får seier i fristelsen. Og forbindelsen blir sterkere og sterkere ettersom du gjør framgang på veien gjennom kjødet. Samfunnet og forbindelsen som du får med Gud og Jesus er uten sidestykke. (Filipperne 3,10)

Frihet og glede

Å leve et liv i seier fører til glede. Du har kanskje vært en slave under synden i mange år, og når du oppdager at du ikke trenger å være bundet til den lenger, er det en sann, frigjørende glede. Det bringer med seg frihet, fred og ro. Synden skaper onde følelser. Uro, angst, frykt, osv.

Tenk deg en mann som har overtatt en bedrift fordi han har jukset, løyet, og skadet andre mennesker for å komme til den posisjonen. Når han endelig har styringen føler han kanskje en viss tilfredshet, men han vil for det meste bruke sin tid i angst og frykt for at noen skal finne ut hva han gjorde for å komme dit, eller at noen vil gjøre det samme mot ham. Og hvor lenge varer hans tilfredshet med hva han har klart å gjøre? Hans begjær etter makt lever og blomstrer fortsatt.

Tenk hvis han derimot hadde vært fornøyd med sin plass i bedriften, at han hadde seiret over begjæret etter makt og ære, og at han i stedet hadde lært å være tilfreds (Filipperne 4,11), og hadde jobbet hardt og ærlig for opprykk. Da hadde han opplevd hvile, fred og sikkerhet, så lenge han ikke lot synden få leve. Og Gud hadde velsignet alt det han gjorde. (Salme 1,1-3)

Når du først tar opp en kamp mot noe som Gud påpeker i kjødet ditt, skaper det lidelse. Kjødet ønsker ikke å gi opp noe som har vært en del av det så lenge. Men Gud er rik på nåde og barmhjertighet, og gir all den kraften du trenger, og første gang du får seier over det er det ikke ord for å beskrive den friheten du føler!

Kampen fører til noe uten sidestykke

Du må kanskje virkelig kjempe for å gi opp maktbegjær (som i eksemplet), eller hva det kan være, men når du har gjort det, i lydighet mot det som Gud legger på hjertet ditt, opplever du glede. Jo mer du øver lydighet, jo bedre blir livet. Så kommer dagen da du plutselig innser at, «Oi! Jeg pleide å være slik, og nå er det ikke engang en kamp for meg!» Det er en uforlignelig glede, frihet og hvile fra synden. Det er en enorm fordel for deg; livet blir godt og rikt og fullt når du ikke styres av kjødet ditt. Når du engang opplever frihet, vil du innse hvilket helvete det var å være bundet.

Så begynner du å føle deg uovervinnelig midt i dine situasjoner. Du begynner å glede deg til disse mulighetene til å bli enda mer fri fra det som drar deg ned og binder deg. Fordi du hater alt det stygge som du ser i ditt kjød, og det eneste du vil er å bli kvitt det, slik at du kan komme til et rikere liv i samfunn med Faderen og Sønnen.

Livet ditt velsignes

Når du reagerer med godhet, kjærlighet og dyder i stedet for syndige vaner og reaksjoner, har det en enorm effekt i alle aspekter av livet ditt. Du blir en kjærlig person, i hvem andre kan se Kristi liv; dine forhold med mennesker blomstrer når ikke noe synd kommer i veien. Det er en lettelse å ikke reagere med mistenksomhet, irritasjon, fornærmelse, å bry seg om hva folk synes, osv. Livet blir rikt og fritt. Du opplever samfunn med andre som er i samme kamp. Du skaper bånd som er uknuselige når dere har det samme målet. Du er med på å danne Kristi legeme på jorden, og det er ingenting større enn det. Da følger velsignelse med i kjølvannet.

«Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelenes frelse.» 1. Peter 1,6-9.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.