Romerne 8,28 – Den utrolige virkeligheten i dette velkjente vers

Romerne 8,28 – Den utrolige virkeligheten i dette velkjente vers

Tror du virkelig at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud? Les her for å teste deg selv!

5 min. ·

«For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» Romerne 8,28.

La oss lese det: Men vi vet at alle ting – både ondt og godt, både likt og ulikt, alle ting, og det blir også da det samme som alle personer – alle ting og alle personer, samvirker til det beste for dem som elsker Gud. Slik står det i den sterkeste oversettelsen, og det er den riktigste. Altså alt mulig som vi møter på vår vei, alt mulig som skjer, alle mulige, likegyldig hva de sier og hva de ikke gjør og hva de forsømmer å gjøre, helt likegyldig, alt mulig, absolutt uten unntagelse, samvirker til mitt beste. Ja, det kunne ikke nøyaktigere skrives. Men overfladiskheten gjør at vi ikke ser det. Vi kan rett og slett ikke lese innenat. Og en er ikke interessert nok heller, en har ikke tid.

Jeg har hørt det sagt: «Romerne 8,28 har vært min trøst gjennom mange år.» Det er vel flere som har hatt det slik. «Det har vært en trøst», men hvem er det som trøstes? Det er de som sørger, som trøstes og som skal trøstes. Det går ikke an å sørge. Det er helt umulig å sørge. Jeg tror på Romerne 8,28, og derfor går det ikke an. Det er en umulighet. Å tro på Romerne 8,28 er det samme som å være overlykkelig i et eneste kjør natt og dag i alle mulige forhold, trengsler og omstendigheter. Helt fullkomment overlykkelig.

Da oppfylles ordet: «Takk for alt!» 1. Tessaloniker 5,18. De fleste leser det som: Takk for alt godt. Det er ikke slik det står. Det står: Takk for alt. Både ondt og godt. Så takknemlig blir man hvis man tror på Romerne 8,28. Og så står det: «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» Filipperne 4,4. Det går ikke an uten å tro på Romerne 8,28. Og tror jeg på Romerne 8,28 så kan jeg ikke annet. Da stortrives jeg uavbrutt.

Tror du at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud? Uten noen som helst motsigelse, må vi slå fast, at det jeg selv tror tjener meg til gode – det gleder jeg meg over, ja det er jeg av hjertet takknemlig for!

Nettopp derfor må det å tro Romerne 8,28 nødvendigvis medføre at jeg ikke:

 1. Blir vred.

 2. Blir fornærmet.

 3. Tar anstøt.

 4. Er fremfusende.

 5. Taper fatningen.

 6. Blir misunnelig.

 7. Blir avindsyk.

 8. Taper motet.

 9. Blir bitter.

 10. Har imot noen.

 11. Gifter meg igjen med en annen om jeg er skilt.

 12. Klager over noe

 13. Knurrer.

 14. Er misfornøyd.

 15. Hevner meg.

 16. Tar det som hører andre til.

 17. Gjør noe falskt eller svikaktig.

 18. Blir urolig når noe kommer på.

 19. Driver hard konkurranse.

 20. Tar til gjenmæle når jeg blir utskjelt.

 21. Misliker noe menneske.

 22. Blir forarget.

 23. Kjenner det svært når jeg blir vanæret.

 24. Synes noe som helst er fortredelig.

 25. Mener at noen eller noe er i veien for meg.

 26. Noen sinne er uheldig.

 27. Noen sinne blir skuffet.

 28. Kjenner meg bedratt.

 29. Begjærer bedre eller finere mat, klær, inventar eller andre jordiske ting.

 30. Er bedrøvet over å ha fått den ektefellen jeg har, eller over at jeg ikke har fått en ektefelle.

All elendigheten blir avlagt bare ved å tro dette ene skriftsted! Ingen under at Paulus skriver at evangeliet er en kraft til frelse for hver den som tror.

Å tro Romerne 8,28 medfører nødvendigvis:

 1. Dyp fred og hvile i Gud.

 2. Uavbrutt lykke.

 3. En mektig himmelsk glede.

 4. Et klippefast seiersliv.

 5. Et trofast sinn og et trofast liv.

 6. At sjelene får tillit til en.

 7. Et fruktbart og velsignet liv.

 8. Visdom.

 9. Styrke.

Å tro Romerne 8,28 avler:

 1. Menn og kvinner dugelige til all god gjerning.

 2. Menigheter.

 3. Dugelige tjenere og ledere i menighetene.

Hvis man har lest og hørt Guds ord i mange år, og disse gode og herlige virkninger er uteblitt, da viser dette på en slående måte hvordan det står til med å tro det ord man leser og hører.

Om nå noen mener at disse frukter er tiltrekkende, da dyrk treet omhyggelig!

Dette er en redigert, kombinert versjon av to artikler: «Tror du Romerne 8,28?» fra BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i juni 1949, og en avskrift fra en tale av Elias Aslaksen i januar 1976, utgitt i boken «Elias Aslaksens siste taler» (1979).
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.