Saktmodighet er ikke svakhet

Saktmodighet er ikke svakhet

Saktmodighet blir ofte misforstått og svertet, men Jesus sier at vi må lære saktmodighet av ham, og at de saktmodige skal arve jorden …

Saktmodighet er en herlig dyd som har mange gode og velgjørende virkninger og som er av veldig betydning for oss i vår tjeneste og i omgangen med våre medmennesker. Tålmodigheten gjør at vi kan ta all slags prøvelser og vanskeligheter på en rett måte. Saktmodigheten gjør at vi kan finne det rette ved utøvelsen av vår tjeneste og våre gjerninger.

Jesus innbyr oss å komme til ham og lære av ham, for – sier han – «jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet». Matteus 11,29. Saktmodigheten var blitt kjød i Jesus. Den var blitt en del av hans vesen. Er vi flittige med å komme til ham og lære av ham, kan det samme bli tilfelle med oss. Lovet være Gud!

Hvordan saktmodighet åpenbarer seg

Å forhaste seg i ord og gjerning, er vel en av de svakheter som hyppigst forekommer hos menneskene. Man taler og handler før man har tenkt seg om, og en følge av det er at man sier og gjør ting som man kort etter angrer. Ting – hvormed man skader både seg selv og andre. Har man det på denne måte, mangler man saktmodighet. Saktmodigheten gjør at man tenker seg om slik at man ikke forhaster seg. Derved blir det man sier og gjør helt annerledes sagt og gjort, enn om man hadde handlet impulsivt, eller ofte faller det man hadde tenkt å si eller gjøre helt bort. Det som står i Jakob 1,19 gir oss en «pekepinn» om hvorledes saktmodigheten ytrer seg: «I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale og sen til vrede.»

Vi vet det – ja vel, men la oss ta dette grundig til hjertet: Snar til å høre, sen til å tale! Dette herlige fortrinn har man, når man er saktmodig. Ofte kan man oppleve f. eks. i samtaler at en ikke har tid til å høre, vente og være stille til den andre har snakket seg ferdig, nei man bryter av og ofte snakker man i munnen på hverandre. Er dette å være snar til å høre? Er dette å være saktmodig? Nei, saktmodighet mangler, derfor gjør man slik.

Mange beretninger i Bibelen forteller oss at Jesus var saktmodig. Et dyrebart eksempel har vi da fariseerne kom til ham med den kvinne som på fersk gjerning var grepet i hor. Johannes 8,1-11. På deres spørsmål om hva han mente de skulle gjøre med henne, svarte han ikke straks. Han bøyde seg ned og skrev i sanden. Han var snar til å høre, sen til å tale. Men – etter at han hadde hørt Faderens røst talte han med myndighet og svaret han ga dem var en «fulltreffer». Herlige, velgjørende virkning ut fra et saktmodig hjerte!

Handle på rett måte i rette tid

Som Herrens tjener har man særskilt god bruk for denne dyd. «En saktmodig tunge er et livsens tre.» Salomos Ordspråk 15,4. Man må være saktmodig, skal man kunne høre Guds røst og ha åndelig mat å gi. Vi skal alltid være rede til å forsvare oss for det håp som bor i oss, «dog med saktmodighet og frykt». 1. Peter 3,15. Blir et menneske overlistet av en synd, skal vi hjelpe han til rette med saktmodighets ånd. (Galaterne 6,1) «Men en Herrens tjener må ikke stride, han må være mild mot alle, dugelig til å lære andre, i stand til å tåle ondt, så han med saktmodighet viser dem til rette som sier i mot …» 2. Timoteus 2,24-25. Saktmodigheten gjør at man kan være stille, så man etter Åndens virkninger kan hjelpe til rette på rett måte og gripe inn i rette tid, så virkningen kan bli den best mulige. Hvor velsignet når man blir motsagt, å kunne være stille og høre hva den andre har å si. Og – når han er ferdig, stille og rolig si noen ord som bringer lys. «Ved saktmodighet blir en fyrste overtalt.» Salomos Ordspråk 25,15.

Saktmodighet er en bestanddel av visdommen. Hør hva Jakob så inderlig godt og enkelt forklarer oss: «Hvem er vis og forstandig blant eder? Han vise ved god ferd sine gjerninger i visdoms saktmodighet!» Jakob 3,13. Ved saktmodigheten kommer verdighet over visdommen, og det gjør at man lettere blir hørt.

«Salig er de saktmodige, for de skal arve jorden.» Matteus 5,5. Ja, visselig: de saktmodige har bevist at de er det verd!


Artikkelen ble først publisert under tittelen «Saktmodighet» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i mars 1961.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.