Salige er de rene av hjertet

Salige er de rene av hjertet

Du kunne snakket med hundre mennesker på gata, og ikke funnet en eneste person som ikke ønsket å være lykkelig. Men ikke alle er villige til å gjøre det som kreves for å ha et rent hjerte.

3 min. ·

Salige mennesker er lykkelige mennesker. De som er rene av hjertet er lykkelige fordi de ikke lar noe ondt slippe inn i hjertet som kan gjøre dem ulykkelige.

I stedet for å ha et hjerte som er fullt av urenhet, utakknemlighet, vantro og onde mistanker om andre, har disse menneskene rene, gode og sunne tanker – takknemlige tanker, og tanker om hvordan de kan velsigne andre. De har også en fast, kompromissløs motstand i hjertene sine mot alle egoistiske, urene, tvilende og bekymrede tanker som kunne prøve å komme seg inn.

Hvordan kan jeg få – og beholde – et rent hjerte?

Du kunne snakket med hundre mennesker på gata, og ikke funnet en eneste som ikke ønsket å være lykkelig. Men ikke alle er villige til å gjøre det som kreves for å ha et rent hjerte. Å få et rent hjerte, og holde det rent, skjer ikke tilfeldig. For å få et rent hjerte må jeg få livet mitt i orden med Gud og mennesker, og be om tilgivelse om nødvendig. Men det er ikke meningen at renheten skal slutte der.

Det står skrevet i Salme 119, 9: Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Guds ord er instruksjonsmanualen som kan hjelpe meg til å holde hjertet mitt rent hele livet. Det er ikke komplisert å begynne og leve et rent liv. Som en begynnelse, tenk på å bare ta et enkelt vers og vær lydig mot det, som dette verset i 1. Tessalonikerne 5, 18: Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.

Tenk hvor lykkelig jeg ville bli på en måned hvis jeg er takknemlig i alt!  Hva med et år senere? Ti år senere? Se for deg slutten på et langt liv med et rent hjerte fullt av takknemlighet, hvor jeg begynte å ta de riktige valgene som ung!

I alle situasjoner i livet må jeg ta valg, hvordan jeg skal reagere på andre mennesker, hva jeg skal gjøre med fritiden min, og hva slags tanker jeg lar oppta sinnet mitt. Å være lydig mot Guds ord gir meg en retning for livet mitt og hjelper meg til å ta de riktige valgene i alle situasjonene jeg møter.

Slutten på et liv levd i renhet

David sa i Salme 23, 6: Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Dette er en beskrivelse av et liv levd med et rent hjerte – en slik person blir bare mer og mer lykkelig! Ikke bare følger godhet og miskunnhet meg hele livet, men jeg vil også få evig lykke og velsignelse sammen med Jesus og de hellige. Dette er virkelig et liv verdt å leve – et liv uten noe ondt i hjertet, og uten anger!

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Matteus 5, 8.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.