Salige er de som sørger

Salige er de som sørger

Er du lei av synden – ikke bare av konsekvensene, men også av at det skjer igjen og igjen? «Salige er de som sørger, for de skal trøstes.» Matteus 5, 4.

2 min. ·

Er du lei, ikke bare av konsekvensene av din synd, men også av at det skjer igjen og igjen? Sørger du over det at trangen din etter å være god ikke alltid kommer fram i det du gjør og sier? Hvordan kan du bli «fylt med gledens olje»?

«Salige er de som sørger, for de skal trøstes» – Matteus 5, 4. 

Paulus skriver i 2. Korintierne 7, 10: «For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død.» Bedrøvelsen etter Guds sinn kommer når vi ser oss selv slik vi er i lyset fra Guds ord, og ser hvor mye vi kommer til kort i forhold til guddommelig natur – Guds natur.

Sørger du over at du er fanget under den synden som bor i deg?

Bedrøvelsen etter Guds sinn etterfølges av en erkjennelse av min egen synd eller mangel, og fører til anger som hjelper meg framover på frelsens og forvandlingens vei. Sørger jeg over dette vil det drive meg til å arbeide på min egen frelse og med å rense meg selv slik at naturen min blir mer og mer lik Guds natur. Det er derfor det er skrevet i Forkynneren 7, 2, «Bedre er det å gå til et sørgehus enn til gjestebud.»

Du skal trøstes

Trøsten som Jesus tilbyr alle som er bedrøvet etter Guds sinn er at synden som de angrer over kan komme til en slutt i livet deres. Jesaja 61, 2-3 sier at Jesus kom med det glade budskap: «(…) til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledens olje istedenfor sorg, (…)» Er du en av de sørgende i Sion? Er du lei, ikke bare av konsekvensene av din synd, men også av det faktum at det skjer igjen og igjen?

Er du knust over din utilstrekkelighet til å være ekte god mot de andre? Ser du hvor langt du er ifra å leve livet som Bibelen beskriver? Sørger du over at du er bundet og fanget under synden som bor i deg? Hvis du kan svare ja vil du bli trøstet fordi din bedrøvelse etter Guds sinn vil virke anger, som igjen fører til handling, til lydighet og til slutt, til frelse – til liv. Derfor står det i Forkynneren 7, 3: «Bedre er sorg enn latter, for et sørgmodig ansikt kan gjøre hjertet vel.» Din sorg vil byttes ut med gledens olje. (Jesaja 61, 3 og Hebreerne 1, 9.)

«Salige er de som sørger, for de skal trøstes» – Matteus 5, 4.

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.