Salme 4

SANG: En tonesatt salme av David, som uttrykker den dype freden og gleden i et forhold med Gud.

Denne originale sangen er fra Brunstad Christian Church sin julekonsert i 2020.

Budskapet i Salme 4

Salme 4 er skrevet av kong David – som ble beskrevet som en mann etter Guds hjerte. Her uttrykker David at, tross trengsel og forfølgelse, har et forhold til Gud som fyller ham ned vidunderlig fred og glede i hjertet.

Avskrift:

Internasjonal julekonsert

Olav: Teksten på sangen dere nå skal få høre er skrevet av en mann etter Guds hjerte. Salme 4 er nå tonesatt. En Salme hvor David gir uttrykk for og vitner om, at han til tross for trengsler og forfølgelser, har et slikt forhold Gud at han eier en utenomjordisk fred og glede i hjertet.

Det er mange som sier: 
«Å, om vi fikk oppleve lykke! 
La ditt åsyns lys skinne over oss, Herre!»
Du gir meg større glede i hjertet enn andre har
når det er overflod av korn og vin.
I fred vil jeg legge meg ned og sove. 
For du, Herre, bare du lar meg hvile trygt.

Salme 4, 7-9.

Tekst, Salme 4:

Når jeg roper, da svar meg, du min rettferds Gud!
I nøden fant du en utvei for meg.
Vær meg nådig, og hør min bønn!

Mennesker, hvor lenge skal min ære krenkes?
Hvor lenge vil dere elske tomhet og jage etter løgn og bedrag?
Vit at Herren gjør under for den som er trofast mot ham.

Herren hører når jeg roper til ham.
Herren hører når jeg roper til ham.
Skjelv av frykt og synd ikke mer,
tenk dere om på leiet, vær stille!

Bær fram de rette offer, og sett deres lit til Herren!
Det er mange som sier: «Å, om vi fikk oppleve lykke!
La ditt åsyns lys skinne over oss, Herre!»
Du gir meg større glede i hjertet enn andre har
når det er overflod av korn og vin. 
I fred vil jeg legge meg ned og sove.
For du, Herre, bare du lar meg hvile trygt.

Herren hører når jeg roper til ham.
Herren hører når jeg roper til ham.
Skjelv av frykt og synd ikke mer,
tenk dere om på leiet, vær stille!

Tekst: Salme 4, en salme av David
Sunget av: Helge Ankers kor
Komponist: Carolin Schneider
Arrangement: Carolin Schneider
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag  2020 | ActiveChristianity.org

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.