Satan knust under dine føtter

Satan knust under dine føtter

Hvordan Satan kan gjøres maktesløs i livet ditt.

10 min. ·

«Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter.» Romerne 16,20.
Sterkere ord enn disse finnes ikke! Større ord enn disse eksisterer ikke! Det aller største og beste ved disse ord, er at det er sanne ord. Men jeg er allikevel redd for at de er mindre kjent og mindre påaktet.

Når Satan blir knust under dine føtter, kjære leser, da betyr ikke det at han ikke eksisterer mere eller at han ikke lenger er løs. Han skal engang bindes, så han ikke får anledning til å forføre menneskene, og til slutt skal han kastes i ildsjøen. Men nå er han løs og virksom og forfører og ødelegger og behersker og skader alle, så mange som lar seg forføre, ødelegge, beherske eller skade, så mange som ikke har fått nåde til å motstå hans makt.

At han blir knust under dine føtter betyr derfor at hans forførende og ødeleggende makt er knust for ditt vedkommende, slik at han ikke lenger kan føre deg til fall; han har aldeles ikke noen makt over deg lenger.

Dette skal Gud gjøre!

Mulig for oss

Menneskelig talt — og tenkt — er det ganske utrolig at noe så forferdelig stort skulle kunne skje med et stakkars svakt menneskekryp som fullstendig har vært syndens og Satans slave. Men Skriftens ord er sanne ord, og de er troens ord, og som Jesus sa, er alt mulig for den som tror (Markus 9,23), altså også dette at Satan blir knust under våre føtter.

Det er langt lettere å tro at Satan ble fullstendig overvunnet av Jesus Kristus, at han ble knust under hans føtter!

Det er også en veldig trøst og hjelp at Satan ble knust under Kristi føtter; men hvor mye herligere blir det ikke for deg når denne arge motstander, som har plaget deg alle ditt livs dager, en vakker dag blir knust under dine føtter!

Et sikkert løfte

Knust er et sterkt ord! Et herlig ord i denne forbindelse! Et herlig ord for den som tror! Det må nødvendigvis bety at hans fordervende makt er satt aldeles ut av spillet for ditt vedkommende

La oss gjenta Ordet: «Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter.» Det er bestemt tale. Det skal skje. Det er ingen tvil om det. Det er ikke noe «kanskje». Gud selv skal gjøre det. Og det skal ikke ta 30 år, men gjøres i hast, altså i begynnelsen av ditt kristenliv eller kort tid etter at du har fått høre det eller lese det. Det skal ikke bare være en liten eller en større hjelp mot Satans makt og virkninger. Nei, Satan skal knuses. Hele setningen er utpreget kontant og bestemt! Den er som Jesu egen tale, som var med myndighet, og ikke som fariseernes vaklende «om og men» tale.

Hvordan Satan får makt over mennesker

Så kommer da hovedspørsmålet: Hvordan skal det skje? Vi finner lettest svaret ved først å stille det motsatte spørsmål: Hvordan har han makt over et menneske? Det har han ved at han lokker mennesket til å gjøre synd. Når synden er gjort, anklager han natt og dag. Man har fått dårlig samvittighet, og har mistet fred og glede, kraft og frimodighet.

Men hvordan kan han få oss til å gjøre noe så tåpelig som å synde? Hvordan kan han få oss til å bite på sin lokkemat? Det er bare én skikkelig forklaring på dette, og det er at han får innbilt oss at det han frister til og lokker med er stort og verdifullt. Han får det til å bli stort og tiltrekkende i våre øyne!

Hvordan Satan mister makten over mennesker

Hva blir så utveien fra dette? Hvordan skulle så Satan miste sin makt over oss? Svaret er allerede lagt oss i munnen: Nettopp ved at vi får åpnede øyne for at alt det han frister og lokker til, alt det han har å by på, er lite, ja ingenting, ja verre enn ingenting: et stort minus, et evig tap!

Når dette blir et personlig livsens lys i ditt indre, da har Satan nødvendigvis mistet makten over deg. Da er han bokstavelig talt i ånd og sannhet knust under dine føtter! For hvem kan vel bli dratt og lokket av sin egen lyst, Jakob 1,14, til å gjøre Gud imot for å oppnå et stort minus, et evig tap? Hvem lenges vel etter å miste sin lykke? Hvem lenges vel etter pine og plage og helvetes ild?

Et menneske synder i det hele tatt aldri av noen som helst annen grunn enn at det er så formørket at det ser noe stort i det man fristes til. Det er jo det fristelsen består av! Det er jo på den måten man får fisk på kroken og mus i fellen også.

Det man beundrer og ser opp til, det har makt over en. Det som er stort i dine øyne, det har makt over deg. Det dras du til.

Hvis det som Satan frister til alltid i våre øyne er et evig tap for oss, da mister han slik all sin makt over oss. Ja, i samme øyeblikk dette blir levende for oss, har han derved mistet sin makt. Derved dør fristelsen bort: fristelsen slutter å virke dragende og lokkende: fristelsen slutter å være fristelse.
Satan er mørkets fyrste. Straks Guds lys kommer, har han tapt sin makt og sitt herredømme. Lovet være Gud!

Motta Guds ord

Guds ord opplyser oss om alle ting, så alt og alle får sin rette verdi. Når Satan har makt over et menneske, kommer dette av at det samme menneske ikke regner med de rette verdier, og dette kommer igjen av at man ikke har tatt imot Guds ord i sitt hjerte, selv om man aldri så mye har det i sitt hode og sin munn.

Ordet viser oss tydelig at ingenting i denne verden er stort i seg selv. Gud er stor! Frelse er stort! Tro, håp og kjærlighet er stort! Visdom, rettferdighet og sannhet er stort! «Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning!» 1. Timoteus 6,6. Altså: å nøyes med lite eller ingen ting, det er stort! Stikk motsatt av alle menneskelige begreper! Hvorfor ser man det ikke slik? Fordi man ikke har tatt imot dette ord, dette lys. Man er i mørke på dette felt, og Satan hersker der. Han lokker med å få mer og mer av det jordiske, og fordi man, p. g. a. sitt mørke, ser det som en vinning, så biter man på hans lokkemat. Dette er ganske nøkternt, enkelt og liketil å forstå.

Lyset skinner i våre hjerter

Den som er som et lite barn, han er stor. Etter Jesu ord er det slik. Men hvem har vel av hjertet tatt imot dette livsens lys? Tatt det imot på ramme alvor! Og fordi man ikke har dette lys skinnende i sitt hjerte, derfor blir det en mengde synd: selvklokskap, herskesyke, trettesyke, maktsyke. Derved har Satan stor makt her i verden.

Jesu ord lyser som tindrende stjerner på den mørke aftenhimmel. Det gjelder bare om ved tro å få disse herlige lys til å skinne i sitt eget hjerte, slik at mørket må vike, og Satan blir knust under ens føtter. For dette er jo meningen i Romerne 16,20.

«Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener.» Matteus 20,26. Dette er igjen det stikk motsatte av det Satan innbiller menneskene. Alle syndere vil opp og atter opp. Jesus gikk ned under alle.

«Det som mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne.» Lukas 16,15. Det er altså mindre enn ingenting! Det er minus!

Når vi først er blitt oppmerksom på det, hvor innlysende det dog er, at Satan mister sin makt i samme øyeblikk man mottar og fastholder Guds ords lys. Hvordan Satan har dåret og fremdeles dårer menneskene! Hvordan han har satt opp-ned på begrepene, på verdiene! Det minner om små barn som velger en 5-kronestykke fremfor en 10-kronestykke fordi 5-kronestykken er størst!

Denne verdens bedrag

Hverken penger, mat, drikke, klær, hus, bil, fly, kjæreste, ektefelle, ære av mennesker, «store» stillinger, «stor» lønn, «stor» makt her i verden, hyllest av mengden, masse menneskelig styrke eller kunnskap, «stor» utdannelse eller noe som helst annet av denne verden er stort! Vi er alle sammen i så måte bedratt fra barnsben av. Vi er vokst opp i et bedrag.

Det er Guds vilje og hans styrelse som er stor. Når da noe blir et stort gode for oss, f. eks. vår ektefelle, så er det ikke vedkommende mann eller kvinne som er det store, men Guds vilje og styrelse. Å gifte seg etter Guds vilje er et stort gode, men det er ikke det aller ringeste mindre gode etter Guds vilje å være ugift. Den mann eller kvinne som passer for deg etter Guds fullkomne beregning, blir deg et stort gode. Men å gifte seg mot Guds vilje, for ikke å snakke om å falle fra Gud for å få seg en mann, det er et stort minus for tid og evighet.

Satans makt knust

Resultatet av dette livsens lys, blir: Ikke lokkes — ikke skremmes. Det som skulle lokke og det som skulle skremme mister sin verdi og dermed sin kraft. Det er ingenting, Det betyr ingenting! Det er likegyldig. Ingen sann glede ved å få det. Ingen sann sorg ved å miste det. Det gjør hverken fattigere eller rikere. Ingenting å vinne, ingenting å miste. Bare det som er stort i våre øyne har makt over oss.

Satan taper sin makt over deg ved at du får åpnede øyne for at alt det han har å by på er verre enn ingenting. Satan hersker i mørkets rike. Så snart som dette livsens lys tar fast bolig i ditt hjerte, har Satan tapt sin makt over deg.

Satan er knust under dine føtter.
Amen.

Dette er et utdrag fra et hefte først publisert i 1942 av Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.