Satans løgner (og bibelvers som motbeviser ham)

Satans løgner (og bibelvers som motbeviser ham)

For hver løgn fra anklageren, finnes det et Guds ord som avslører ham!

12 min. ·

Satans løgner

«Anklageren» er et av mange navn for Satan i Bibelen, siden han elsker å prøve å stjele vårt håp og vår glede ved å beskylde oss for alt mulig. Tidligere kunne han gå rett til Guds trone, peke fingeren mot noen på jorden og si: «Så du synden han eller hun nettopp begikk?» Men siden Jesus kom ned på jorden, tok menneskenaturen på seg selv og døde på korset for våre synder, får Satan ikke lenger lov til å gjøre dette. (Åpenbaringen 12, 10.)

Satans tilgang til himmelen er inndratt, men han vandrer på denne jorden, og hans mål er å ødelegge så mange Guds barn som mulig, inntil tiden kommer da Gud vil binde ham i tusen år. (Åpenbaringen 20, 1-3.) En av måtene han gjør dette på er ved å hviske beskyldninger eller anklager i øret ditt – beskyldninger om fristelser der du ikke fikk seier, synden som ligger i din natur og såkalte «feil» i din personlighet.

Dette er Satans løgner. Han er en veldig listig løgner, fordi han ofte blander litt sannhet med løgnen for å lure deg. Men hver gang han prøver å lyve til deg, er det minst ett vers i Guds ord som du kan bruke for å avsløre hans bedrag og forhindre at han stjeler din glede og ditt håp. Her er noen av hans vanligste løgner, og bibelvers du kan bruke til å støte dem ned.

«Du er langt verre enn alle andre»

«Kjødet ditt er mye verre enn alle andres», sier han. «Du bør skamme deg over det som ligger i naturen din.»

Selvfølgelig bør du sørge over synden i ditt kjød. (2. Korinter 7, 10.) Hvis du ikke hater den, har du heller ingen motivasjon til å «døde» den. Men du trenger ikke å føle deg skitten eller håpløs på grunn av tilbøyelighetene som ligger i din natur – uansett hva de er.

«Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle [engelsk oversettelse: som ikke er vanlig for mennesker] …» 1. Korinter 10, 13.

Tro dette ordet! Den stygge synden som du ble fristet til for bare fem minutter siden, er en vanlig fristelse. Du er ikke den eneste som noen gang har blitt fristet til noe så stygt. Langt ifra!

Det er ikke en eneste synd som ligger i kjødet ditt som Jesus ikke kan frigjøre deg fra, eller som vil få ham til å elske deg mindre. Apostelen Paulus var en forfølger av de kristne og før han ble omvendt hadde han i beste fall medvirket til drap. Og Jesus tilga ham alt dette, og kunne forvandle ham til en god, rettferdig mann som var hans verdifulle medarbeider i å bygge menigheten.

«Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.» Hebreerne 7, 25. Jesus kan frelse hvem som helst fra enhver synd. Ingen begrensninger.

Når Satan prøver å gjøre deg motløs ved å peke på syndene i kjødet ditt, kan du trygt svare ham: «Fortell meg hvilken av disse syndene Jesus ikke døde for?» Da kan han ikke svare deg, fordi det eneste sanne svaret er «ingen av dem».

«Du har falt igjen. Det er ikke noe håp for deg»

Vi tror på full seier over synden, og dette er helt oppnåelig, men sannheten er at kristenlivet er et liv i utvikling, og det kan være mange ganger – spesielt når du er relativt ny på veien – at du faller i synd. Dette er en del av en normal kristen utvikling, og det endrer ikke Jesu kjærlighet til deg eller hans håp og tro for deg. Jesus ser hjertet ditt. Han ser hvor gjerne du vil være som ham, og når du faller, vil han straks rekke ut en hånd for å hjelpe deg opp, hvis du bare tar den.

«For sju ganger faller den rettferdige og står opp igjen …» Salomos Ordspråk 24, 16. Selv om personen i dette verset faller flere ganger, blir han beskrevet som rettferdig. Hvorfor? Fordi han reiser seg igjen!

Jesus visste at Peter i et svakt øyeblikk skulle fornekte ham. Peter svarte: «Om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg!» Matteus 26, 34-35. Men før soloppgangen hadde han fornektet Jesus tre ganger. Betydde dette at det ikke var noe håp for Peter? Slett ikke! Vi kan se hvilket liv han kom til når vi leser i Apostlenes gjerninger og brevene hans.

«Men det var Peter, den store apostelen», tenker du kanskje. Peter var ikke en stor apostel til å begynne med. Han var bare en ung mann med et svakt kjød og et hjerte som ønsket å følge Jesus. Akkurat som deg. Det var ikke håpløst for ham, og det er ikke håpløst for deg.

«Du har ikke noe kall, ellers hadde det ikke vært slik»

Elsker du Jesus og vil følge ham på veien og bli som ham? Da har du et kall, uansett hva anklageren sier. Gud kalte ikke mennesker basert på deres talenter og evner; han kalte dem hvis hjerte han visste ville bli grepet av det kallet.

«Brødre, legg merke til det kall dere fikk: Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.» 1. Korinter 1, 26-27.

Føler du at disse versene beskriver deg? Perfekt! Da er du akkurat den Gud vil og har kalt. Han har planer om å bruke livet ditt – uansett hvor bemerkelsesverdig eller lite bemerkelsesverdig det kan se ut på utsiden – for å vise det fantastiske arbeidet han kan gjøre i et svakt menneske. Akkurat som den svake unge mannen Peter gjorde sin tids ledere til skamme med sitt liv, kan du bli mektig i Gud og bevise med livet ditt at seier er mulig for alle – helt ned til den aller svakeste.

«For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd …» Efeserne 1, 4-5.

«Du er for svak. Du er ikke sterk nok til å overvinne synden.»

De samme bibelversene kan også avsløre denne løgnen, men la oss legge noen til disse. Guds ord har mye å si om dette emnet!

«Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg … For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!» 2. Korinter 12. 9-10.

«Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.» 2. Korinter 9, 8. Dette verset dreier seg om raushet, men det er like sant på alle områder.

«Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Likesom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Josva 1, 5. Her talte Gud til Joshua, men vi kan se hvor veldig til stede han er for å hjelpe alle sine barn. Jeg garanterer at hans hjerte mot deg er nøyaktig det samme.

«Den Gud som omspenner meg med styrke og gjør min ferd ulastelig. Han gir meg føtter som hindene og setter meg på mine høyder. Han lærer opp mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen. Du gir meg din frelse til skjold, og din høyre hånd støtter meg. Din nedbøyelse gjør meg stor. Du gjør rommet vidt for mine skritt under meg, mine ankler svikter ikke.» Salme 18, 33-37.

Bli oppmuntret av disse versene! Det er Gud som befalte lys å skinne ut av mørket, som bokstavelig talt kan lage noe av ingenting, som gir styrken du trenger for å få seier over synden.

Dine menneskelige begrensninger kan ikke begrense deg i din kamp mot synden når du ber til Gud om styrke, fordi han «gir alle, villig og uten bebreidelse», (Jakob 1, 5.) «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Matteus 7, 7.

«Du blir fremdeles tiltrukket av verden og av dine lyster, så du er åpenbart ikke en sann disippel»

Dette er en av anklagerens sleipeste løgner. Da du ga hele ditt hjerte til Jesus, erklærte du at du var ferdig med denne verden og ferdig med synden. Likevel blir du fristet til all slags synd eller til å se opp til ugudelige mennesker. Åpenbart er du egentlig ikke kristen, eller?

Feil!

Husk at du har et kjød hvor det ikke bor noe godt! (Romerne 7, 18.) Dette kan høres trist ut, men faktisk er det motsatt! Det er en stor trøst. Søppelet som du blir fristet til, er i ditt kjød, ikke i ditt hjerte. Uansett hvor sterkt du føler at lystene i ditt kjød trekker på deg, hvis ditt hjerte og sinn fortsatt skal følge i Jesu fotspor, er du en disippel!

«Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn …» Romerne 7, 21-23.

Paulus strevde så hardt i Romerne 7 for å gjøre dette klart, fordi han forsto hvor lett vi kan bli fristet til motløshet når vi ser denne «andre loven i våre lemmer».

Men uten denne andre loven, hvor ville frelsen fra synd være? Hvilket arbeid ville det være for oss å gjøre hvis vi bare sluttet å bli fristet når vi ble omvendt? Hvis det ikke fantes noe som Gud kunne frelse oss fra, hvordan ville vi vise hans herlighet, hans evne til å frelse til det ytterste?

Fristelse er ikke synd! Det er en mulighet til å komme fri fra synden ved å se den, hate den og døde den. Jakob skriver, «Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.» Jakob 1, 14-15.

Det kan føles som om fristelser kommer opp i tankelivet ditt i det uendelige, men de er ikke synd med mindre lysten har blitt unnfanget – med andre ord, med mindre du bevisst er enig i tanken i ditt sinn og lar den komme inn i hjertet ditt. Så lenge du ikke gjør det, har ikke din ånd og ditt hjerte blitt smittet av fristelsen. Tvert imot, du har vunnet en stor seier – hver eneste lille seier er stor – og du er et skritt nærmere å være som Jesus, noe som bør gjøre en disippel som deg veldig glad!

«Det vil lykkes for deg!»

Denne er ikke en løgn fra anklageren – det er et løfte fra Gud. Tro det!

Ikke begynn å diskutere med Satan når han kommer til deg med sine løgner. Du kommer ikke til å overbevise ham. Bare avvis ham med et Guds ord og bli ferdig med det. Guds ord er fylt med Guds Ånd, og Satan må flykte før den Ånden. Han er ingenting mot Gud, og han vet det.

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. … Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap …» Jeremia 29, 11-14.

«Men ham som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss – ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.» “ Efeserne 3, 20-21.

«Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Filipperne 1, 6.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.