Se, høre OG gjøre

Se, høre OG gjøre

Føler du at det mangler noe i ditt kristenliv? Det gjorde Kristen fra Oklahoma i USA, før hun hørte et evangelium som forvandlet hennes liv.

6 min. ·

Føler du at det mangler noe i ditt kristenliv? Merker du at ditt behov ikke har vært tilfredsstilt ved forkynnelsen i kristne forsamlinger? Møt Kristen, en 23-åring fra Tulsa i Oklahoma, USA. Hun opplevde det samme, før hun hørte et evangelium som forvandlet hennes liv.

Møt Kristen fra Tulsa i Oklahoma, USA. Hun opplevde det samme, før hun hørte et evangelium som forvandlet hennes liv. Da jeg er på ettermiddagsbesøk hos henne, forteller Kristin om det hun har opplevd. Hun virker som en typisk amerikansk jente, omgjengelig, snill og vennlig med en god sans for humor, men da hun begynner å fortelle meg mer om livet sitt, er det klart at hun er langt fra «typisk».

En lengsel etter mer

Kristin var enebarn og fikk en god oppdragelse av hennes kristne foreldre. Men som tenåring ble hun klar over en dypere åndelig behov som ikke ble tilfredsstilt i kirkene hun besøkte. Budskapet og gudstjenestene føltes i stor grad til å være uekte og overfladiske, og hun vegret seg å være en del av dem. «Jeg følte at jeg trengte å gå i kirken, men det utviklet seg alltid til å være en sosial begivenhet,» forklarer hun. «Det var aldri alvorlig, og jeg ønsket at det skulle være mer, men jeg visste ikke om noe annet.»

Kristen syntes også at gudstjenestene var forvirrende. På et sted ble forsamlingen ofte bedt om å rekke opp hånden hvis de trodde at de skulle til himmelen. «Jeg lunne aldri rekke opp hånden min,» minnes Kristin, «fordi jeg var aldri sikker.» Resten av forsamlingen syntes å være fornøyd med resonneringen at de ville komme til himmelen hvis de tok imot Jesus i sitt hjerte, og trodde på ham. Men Kristen følte at dette ikke var nok.

Et vendepunkt

Mens hun gikk på high school fikk  Kristen vanskeligheter i sitt personlige liv, og hun dro for å bo hos noen slektninger i Texas. En helg besøkte hun og en annen jente et stort kristent stevne, som viste seg til å være ganske annerledes enn det hun hadde forventet. «Jeg følte meg som en utenforstående, og jeg begynte å tvile på om jeg virkelig var kristen fordi jeg ikke kunne være med på måten de andre oppførte seg på. Det var mye fokus på å vise ytre følelser som, for meg, syntes for det meste til å være ganske uekte og grunne.»
Kristen er alvorlig da hun minnes ubehaget hun følte da hun deltok på slike arrangementer, og forvirringen da hun ikke kunne få klare svar på sine spørsmål.

Er det mulig å beseire synden?

Denne erfaringen førte Kristen, som hadde en lengsel etter å leve et liv som behager Gud, til å lete i Bibelen etter svar på sine spørsmål. Det hun leste begynte å gjøre et dypt inntrykk på henne. «For meg var det ikke å gå i kirken som gjorde ting klart, men det som jeg selv leste i Guds ord,» forteller Kristen. Et vers som hun leste ga gjenklang i hennes hjerte: «For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder…» (Hebreerne 10,26).
«Jeg skjønte at jeg ikke kunne synde mer, fordi nå visste jeg at Guds nåde kunne bli tatt bort.» Stemmen hennes er alvorlig og sikker da hun forklarer, «Det skapte iver i meg fordi det var et overbevisende vers, men jeg visste fortsatt ikke at det var mulig å beseire synden fullstendig.»

Kort tid etter ble Kristen presentert for en familie fra Brunstad Christian Church, og hun begynte å besøke deres møter. «Det var en ny opplevelse for meg; det var ingen fokus på å skape et stort show; det var dybde og oppriktighet, og jeg følte meg tiltrukket. På det første møtet hørte jeg at hver tanke vi har er viktig. Budskapet om å bringe synden som bor i vår menneskelige natur i døden var noe helt nytt.»

Hun begynte å besøke disse møtene regelmessig og ble gode venner med de lokale medlemmene. Men hun innrømmer at hun ikke kom til det livet hun lengtet etter med en gang: «De to første årene tok jeg ikke evangeliet som jeg hørte alvorlig nok. Jeg fikk en kunnskap om hvordan jeg skulle leve, men i stedet for å arbeide med livet mitt, somlet jeg og tenkte at forståelsen var nok.»

Et nytt syn på livet

Etter at Kristen giftet seg og fikk barn, fikk hun et større behov for evangeliet som hun hadde hørt, da hun virkelig slet med å gi opp sin tid og frihet for sin lille gutt. «En god venn fra Brunstad Christian Church fortalte meg at hun opplevde det samme da hun først fikk barn, og hennes oppmuntrende ord hjalp meg,» sier Kristin takknemlig. «Denne samtalen våknet noe i meg fordi jeg innså at det var min egen synd som gjorde det så vanskelig for meg, og jeg begynte å se hvor egoistisk jeg var.»

Kristen innså at uten å erkjenne synder som egoisme, og uten å be til Gud om hjelp til å overvinne dem, kunne hun aldri vokse som en disippel. Hennes daglige forhold på jobb eller hjemme med sønnen fikk ny betydning, og hun reflekterer over disse et øyeblikk. «Det var forskjellen mellom å forstå og etterleve evangeliet,» er hennes konklusjon. «Jeg så tilbake og kunne huske mange ganger hvor jeg var i lignende situasjoner, men i stedet for å kjempe mot misnøyde tanker, syntes jeg bare synd på meg selv. Å forstå at jeg kunne overvinne dem ga meg håp om at det kunne bli annerledes i fremtiden – jeg kunne forandres!»

Det var denne kampen mot sin egen syndige natur som førte Kristen til sann frihet: «Da jeg innså dette, forandret hele mitt syn på livet, » forklarer hun begeistret. «Evangeliet ble en velsignelse og hjalp meg til å se hvor mye glede det kan bli når jeg kjemper trofast.»

Da forandret hele mitt syn på livet

Kristens sønn løper forbi. Han hyler og ler mens han leker, og Kristin smiler.  Jeg kan tydelig kjenne freden og lykken som hun har fått som et resultat av sin beslutning om å leve trofast i henhold til evangeliet som hun har hørt. Da vi tar avskjed, avslutter hun sin historie:

«Jeg tenker på det hver eneste dag, hvor takknemlig jeg er for det som Gud har gjort med livet mitt. Sjansen til å fornekte meg selv og gi hele mitt liv til Gud, og samtidig dele et slikt kall med andre som løper mot samme mål er den største velsignelsen som jeg noensinne har mottatt.»

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.