Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Denne store gleden som englene forkynte så lenge siden forandret alt i livet, og den kan fortsatt forvandle våre liv i dag.

4 min. ·

«Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.» Lukas 2,10-11.

Nå før jul og i julen blir det skrevet og talt mye om den store gleden som ble forkynt hyrdene på marken. Men denne store gleden rommer så uendelig mye mer enn det vanligvis skrives og tales om. Man beskriver Jesu fødsel og at han kom for å tilgi oss våre synder.

Et mye større verk

Men Jesus kom for noe langt mer. Han kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger i våre liv. (1. Johannes 3,8) Hver den som gjør synd, er syndens trell, men Jesus kom for å frigjøre oss, slik at vi blir virkelig fri fra all bevisst synd. (Johannes 8,34-36) Han gjorde det mulig som i den gamle pakt var umulig. (Romerne 8,3) På grunn av det herlige verk som skjedde i Kristus ved at synden i kjødet fikk sin dødsdom, så står vi ikke lenger i gjeld til kjødet slik at vi behøver å leve etter dets lyster. (Romerne 8,12) Nå kan Jesu herlige liv åpenbares i oss ved at vi følger hans forbilde. (2. Korinter 4,10)

Ved troen på Jesus blir vi født til nye skapninger med et nytt frigjort sinn og et rent hjerte som i glede og takknemlighet kan leve etter de nye herlige lover som blir skrevet der inne. (Hebreerne 10,16) Det er de samme lover som Jesus mottok av sin himmelske Far og som rommet all Guds fylde av visdom og herlighet.

Den store gleden er at vi kan bli forvandlet etter Jesu bilde fra herlighet til herlighet. (2. Korinter 3,18) Vi kan forvandles fra å ha et kjødelig sinn til å få Kristi sinn, fylt av kjærlighet og godhet. Før sto vårt sinn i forbindelse med den syndige og urene naturen; nå står vårt sinn i forbindelse med den nye guddommelige natur, idet vi «har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten». (2. Peter 1,4)

Evig, urokkelig glede

Det finnes ikke sann glede i forbindelse med noen synd, f. eks. urettferdighet, løgn, avind, misunnelse, vrede, stridigheter, utukt osv. Men i frigjørelsen fra alt dette og ved vandringen i det nye liv i Kristi dyder ligger den evige urokkelige gleden. Det er denne store gleden Jesus ønsker skal vederfares oss. Denne gleden er fast forankret i det salige håpet som er innenfor forhenget i selve himmelen. Den kommer ikke i svingninger på grunn av ytre omstendigheter, men er rotfestet og grunnfestet i det usynlige, i kjærligheten til Jesus Kristus.

Likesom engelen var gledesbud for hyrdene på marken, skal vi være gledesbud i vår tid om alt det som ved troen er mulig å oppnå i den nye pakt. Det er bl. a. mulig å bli lemmer på Jesu Kristi legeme i fullkommen enhet med Faderen, Sønnen og med hverandre i en vandring i lyset. Er man selv kommet inn i denne enheten og har fått smake den ekte usvikelige broderkjærligheten, så kan man også med stor glede innby andre. Ja, da har man i sannhet noe å innby til. Det er håp for syndere av alle slag, bare de vil omvende seg og hate alt som har med synd å gjøre. Vi er lovet all nåde og kraft i kampen mot synden.

Det glade budskapet er at vi kan bli fullkommen frigjort fra syndens trelldom, og at vi kan tjene Gud i frihet, glede og takknemlighet i inderlig samfunn med den hellige skaren som renses og lutres og ferdigdannes for Kristi snare komme!

En stor glede er det at Jesus ble født i en stall, i en krybbe i Betlehem, men en langt større glede er det, når jeg kan si at Jesus er født ved troen i mitt hjerte, og at han bor der inne og regjerer mitt liv ved sin gode Ånd! Da har jeg alltid gjestebud og fest og kan synge: «Hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst.»


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i desember 1967.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.