Seier over seksuelle fristelser

Seier over seksuelle fristelser

«Jeg hadde en lengsel etter å bli fri fra ungdommens lyster, men måten jeg skulle få det til på var aldri klart for meg.» Garret snakker om veien til frihet fra ungdommens lyster og fullstendig seier over alle urene tanker.

7 min. ·

Garret vokste opp som kristen og fikk ofte høre om å holde seg ren og ikke gi etter for ungdommens lyster, men måten å gjøre dette på var aldri klar. Her snakker han om hvordan man kan få fullstendig seier over alle urene tanker og bli fri fra seksuell umoral og all urenhet.

«Da jeg vokste opp fikk jeg ofte beskjed om å holde meg vekk fra å tøyse rundt eller å ha sex før ekteskapet. Jeg visste at det var synd å nære urene tanker, og jeg hadde virkelig en lengsel etter å være fri fra ungdommens lyster, men hvordan jeg skulle få det til var aldri klart for meg. Jeg så etter en vei ut, men endte opp med å falle mye og ble fanget i en ond sirkel der jeg prøvde å kjempe, men alltid endte opp med å komme tilbake til min synd. Jeg hadde ingen hjelp til å bli fri.

Men endelig ble veien åpenbaret for meg. Jeg fikk tro på at Gud ville gi meg seier over mine synder, så jeg tok opp en kamp mot disse urene tankene og ved Guds hjelp begynte jeg å seire her. Jeg sier ikke at jeg ikke lenger blir fristet, men jeg er ikke styrt av mine lyster. Jeg styres ikke lenger av hva en jente har på seg og hvordan en jente oppfører seg eller av hver lille tanke som dukker opp i hodet mitt.

Seier over disse syndene er ikke bare en enkel, femminutters løsning. Hvis man ønsker å vinne kampen mot sine lyster må man være dedikert. Kampen starter faktisk i hverdagen, før man i det hele tatt fristes av urene tanker.

Et rent tankeliv

Jeg tror at det viktigste for å holde seg ren er å arbeide bevisst i tankelivet i de daglige forholdene, selv før man kommer i prøvelsene. Som det står i Kolosserne: ‘La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.’ (Kolosserne 3,2) Mitt tankeliv må være basert på å be for de andre, å søke Gud, å be for mitt eget liv og å fylle meg med Guds ord. Ikke bare bevarer dette meg fra en masse unødvendige prøvelser, men når jeg kommer inn i prøvelser og fristelser, er jeg allerede klar til å kjempe mot dem.

Av naturen er vi mennesker så utrolig svake. Det var til og med en kamp bare å tro på at Gud kunne hjelpe meg. Jeg skjønte veldig fort hvor maktesløs og svak jeg var mot disse tankene, og skjønte at jeg måtte være helt bestemt på at jeg skulle bli ferdig med disse syndene.

Hvis jeg er bare litt usikker når jeg kommer inn i prøvelsene, da kan jeg være sikker på at jeg kommer til å falle. Fordi jeg er altfor svak. Jeg trenger Guds hjelp til å få seier, og da trenger jeg å være bestemt og la tankene mine være vendt mot det som er der oppe.

Og når jeg ‘vender mitt sinn mot det som er der oppe’, vokser jeg faktisk i kjærlighet til Gud. Og det eneste som kan bevare meg i mine prøvelser er hvor mye jeg elsker Gud. Når jeg er lydig, er det et bevis på at jeg elsker Gud mer enn meg selv, mer enn mine egne lyster og begjæringer. Jeg kjemper ikke bare fordi jeg ønsker å være fri, men også fordi jeg elsker Gud – og han hater synd, så derfor vil jeg adlyde ham og kjempe mot min synd. Og da gir han meg kraft til å seire.

Når jeg er trofast til å adlyde Gud og stole på hans ledelse og gjøre det han sier til meg, så sender han meg Den Hellige Ånd, som gir meg styrke til å få seier i fristelsene. Men uten dette er jeg maktesløs til å lide i kjødet, som det er skrevet om.

Lide i kjødet

‘Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden…’ 1. Peter 4,1

For meg betyr å lide i kjødet at når jeg fristes til å se på en jente og begjære henne, hvis jeg da sier ‘nei’ til mitt kjød, så nekter jeg kjødet til å nære seg på denne lysten, og kjødet mitt lider. Det får på en måte ikke lov til å spise hva det vil, og det dør.

Når jeg er bevæpnet med dette sinn er jeg villig til å lide i kjødet. Det er fordi jeg har et skikkelig hat mot synden. Da skal jeg bli ferdig med denne synden. Hvis jeg har bestemt meg: ‘Jeg skal lide i kjødet. Jeg skal ikke søke mitt eget’, da gir jeg ikke etter for den synden! Da gir Gud meg styrke!

Og det er der kampen er. Ja, tankene kommer, men jeg trenger ikke å være enig med dem. Og på den måten tar jeg opp en kamp der, og jeg får faktisk seier over synd – den er i ferd med å dø.

Et liv i fred, glede og seier

I begynnelsen er det en lidelse der, men det er ingenting i forhold til lidelsen jeg har opplevd på grunn av hva jeg har sådd i kjødet. Og til å begynne med har man kanskje ikke veldig mye fred og man kjenner ikke veldig mye glede, men man får en liten seier, og den smaken av seier gjør at man vil ha mer og mer! Og dette livet er så mye bedre enn å være en slave av sine lyster. Jeg kan ikke engang sammenligne det.

Jeg mener, i en viss forstand er det spennende når man tenker på alle disse krigerne i det gamle testamentet som kjempet alle disse kampene i det ytre. Men hvis jeg tenker på det indre menneske – jeg blir en kriger i det indre menneske. Ja, kanskje er det ikke i det ytre og noe stort og heroisk, men det er ganske heroisk å være en kriger i det indre. Hvem som helst kan gi etter for sine ungdommens lyster. Det koster ingenting. Hvor mange mennesker kan få seier over dem?

Ja, det koster noe å bli en kriger, men dette livet er fullt av håp og fullt av glede. Med Guds hjelp er det fullt ut mulig for alle som virkelig vil, for alle som virkelig ønsker å være fri fra sine lyster. Og det synes jeg er ganske spennende!»

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.