Sendt som Guds tjener

Sendt som Guds tjener

Da Gud sendte sin Sønn til jorden for å være vår frelser, ble han sendt som Guds tjener.

2 min. ·

Da Gud sendte sin Sønn til jorden for å være vår frelser, ble han sendt som Guds tjener. Profeten Jesaja skriver om dette: Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! (Jes. 42,1)

Ved å tjene sin Far, ble Jesus også vår tjener. Man skulle tro at den som Gud sendte til å bli vår frelser, forløser og konge i det minste ville ankomme i himmelsk prakt, slik at verden umiddelbart ville forstå hvem han var, og hvorfor han kom. Bibelen, derimot, sier at han gav avkall på å være Gud lik, og at han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. (Fil. 2,7)

Kom for å tjene

Menneskelig natur har en medfødt selviskhet, og vi er tilbøyelige til å tro at hvis bare de andre tjener oss og behandler oss godt, da blir vi lykkelige. Sann lykke har selvfølgelig en mye dypere kilde enn det! Jesus sa: Jeg er som en tjener blant dere. (Luk. 22,27) Han viste dette veldig klart idet han selv var et forbilde i dette. Han sier også om seg selv: Likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. (Matt. 20,28)

Jesus tjente ikke de andre for å hedres av dem, men fordi han var glad i dem. Han la faktisk vinn på å tjene dem som ikke kunne gi ham noe i retur. Små barn, de halte og blinde, spedalske og de som var forkastet av samfunnet kunne alle komme til Jesus og finne trøst og helbredelse. Jesus tjente fordi han elsket, ikke fordi de andre fortjente det. Det er ikke riktig bare å tjene og gjøre vel mot de som vi mener fortjener det! Jesus elsket rettferd og hatet urett, og derfor salvet Gud ham med gledens olje framfor sine medbrødre. (Hebr. 1,9) Med andre ord, han var det lykkeligste menneske på jorden noensinne!

Vi kan følge etter

Nå er det vår tur! Vi har muligheten til å følge i Jesu fotspor og tjene de andre i kjærlighet. (Gal. 5,13-14) Hvis vi elsker og tjener Gud, da viser han oss også den beste måten å tjene våre medemennesker på!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.