Skal ikke kristne følge Kristus?

Skal ikke kristne følge Kristus?

Hvordan i all verden skal vi mennesker kunne følge Kristus, Guds Sønn?

Ordet «kristen» betyr ikke «en beundrer av Kristus», eller «mottaker av Kristi velsignelser». Det betyr heller ikke «en som tror på Kristus». Nei, ordet «kristen» betyr «tilhenger av Kristus», eller «en som følger Kristus».

Jesus ble menneske og etterlot oss et eksempel

«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn.» 1. Peter 2, 21-22.

Hvordan i all verden skal mennesker kunne følge Kristus, Guds Sønn? Jesus kunne jo ikke ha vært et eksempel for mennesker hvis han hadde blitt i himmelen. Heller ikke hvis han hadde kommet til jorden som et slags overnaturlig vesen med spesielle fordeler. Jesus ga avkall på å være lik Gud og ble et menneske som oss på alle måter. Han foretrakk å kalle seg selv for «Menneskesønnen». Fra sin mor Maria  arvet han en menneskelig natur (eller et «kjød») med alle dens svakheter, og ble fristet i alt som vi er. Likevel syndet han aldri. Ikke én eneste gang!

I Hebreerne 2, 17 står det: «Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik … For ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» Han gjorde med andre ord alt dette av hensyn til de som har samme kjød og blod som han hadde. De som ønsker å følge ham – kristne.

Synden har et kvelertak på mennesker, og vi har alle kommet til kort når det gjelder Guds vilje i våre liv. Selv de «beste» blant oss – hvis vi er ærlige med oss selv – må innrømme at vi er syndere. Ta våre tanker, for eksempel. Er de alltid så rene og edle, kjærlige og tilgivende som vi utgir oss for å være? Er alle våre ord en velsignelse? Er alle våre gjerninger uselviske? Følger vi virkelig i Jesu fotspor?

Døden på korset

I Filipperne 2 står det at da Jesus hadde blitt et menneske akkurat som oss, så fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Fornedre seg selv – hva betyr det? For Jesus betydde det at han, i enhver situasjon hvor han ble fristet, alltid sa: «Herre, la ikke min vilje skje, bare din». Det betydde at han ikke tillot seg å tenke kritisk om de andre; han ga ikke etter for sinne, motløshet, utålmodighet eller annen synd som han ble fristet til!

Jesu eget liv – synden i hans kjød – måtte med andre ord dø. Det er også grunnen til at han sa: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.» (Lukas 9, 23-24) Hvorfor gir han denne betingelsen til de som ønsker å følge ham? Han sier det fordi det er veien han selv gikk!

Når Jesus var lydig mot Guds vilje, var det «til døden – ja, døden på korset». (Filipperne 2, 5-8) Det var dette «daglige korset» han snakket om lenge før han ble korsfestet på Golgata. All synd som bodde i Jesu kjød ble korsfestet på dette korset, og alle sanne kristne benytter seg av den samme død over synden i sitt eget kjød når de følger ham.

«Vi skal bli ham like»

De som følger i Jesu fotspor kommer til slutt selvfølgelig dit han er nå. «Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme.» (2. Korinter 4, 10). Har du noen gang lest dette på ordentlig? Ser du hva som er skrevet her? Jesu liv – i vårt legeme! Resultatet av døden over vårt «eget liv» er at et utrolig mirakel skjer i oss. Gud er i stand til å skape noe helt nytt.

Det er derfor Jesus tok den stor risikoen og ble et menneske som oss – slik at han kunne gi oss en vei å følge: en vei ut av synden og døden, til lykke og livet, både nå og i all evighet. Og ikke bare har han åpnet veien, han har også sendt oss sin Hellige Ånd til å veilede, hjelpe og styrke oss til å gå på den.

«Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi  vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.» (1. Johannes 3, 2-3) Det er sann kristendom.

Kanskje har du aldri hørt om denne type kristendom, men Guds ord taler ikke om noe annet slag. Ta opp bibelen din i dag, og i stedet for å lese hva Jesus gjorde i ditt sted, les hvordan du kan følge i Jesu fotspor for å bli som ham! Spør deg selv: «Er jeg virkelig en kristen, ifølge Bibelen?» Hvis dette er livet du ønsker, da nøl ikke – be om at Gud vil gi deg sin Ånd, og begynn å følge i Jesu fotspor. Resultatet vil være ubeskrivelig!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.