Skole: En mulighet for seier

Skole. Bare ordet kan få mange til å kvie seg.

5 min. ·

Skole. Bare ordet kan få mange til å kvie seg. Gruppepress, seksuelle fristelser, baksnakking og æresyke er bare noen av de tingene som unge kristne møter hver dag i dette miljøet.

Men at vi møter slike situasjoner på skolen betyr ikke at vi på noen måte skal bli motløs. «Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.» Josva 1,9. Guds ord gjør det klart at, akkurat som han er med oss i kirken eller hjemme, er han også med oss i klasserommet, når vi går i gangen på skolen eller går om bord på skolebussen. Han er levende interessert i oss og vil at det skal lykkes for oss!

Tidsånden er sterk; vi kan se at synden blir mer og mer allment akseptert. Guds ord sier: «Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!» Jesaja 5,20. Men det ser ut som akkurat dette skjer i verden i dag. Mange ungdommer synes for eksempel at det er helt normalt å fortelle grove vitser. Og forventningen er at andre skal synes at de er morsomme, selv om de ikke nødvendigvis synes det er greit. Det virker som gudfryktige og sunne tanker har tatt baksetet, og i noen tilfeller blir de hånet åpenlyst.

Det er ikke en hemmelighet at Satan ønsker å ødelegge Guds folk. (Lukas 22,31, 1 Peter 5, 8) Skolen er derfor en slagmark for kristne som ønsker å holde seg rene. Men det kan likevel være en slagmark der vi alltid er seirende!

I Efeserne 6,10-13 skriver Paulus: «For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.»

Disse versene gjør det klart at vi ikke kjemper mot andre mennesker: lærere eller klassekamerater som vi ser hver dag på skolen. Selv om våre klassekamerater forteller grove vitser, baktaler eller prøve å få oss til å være enige med noe som går imot Guds ord, kan vi være sikre på at vi ikke trenger å kjempe mot dem. Vi kjemper mot de ugudelige trendene og meningene som finnes blant dem. Slike ting påvirkes faktisk av onde ånder som vil prøve å ødelegge oss og distrahere oss fra å gjøre Guds vilje.

Av natur er vi også tiltrukket av disse samme ugudelige meninger og tanker. (Jakob 1,14) Men Paulus formaner oss: «Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.» Efeserne 6,14-17.

Når vi har tro i våre hjerter og Guds ord i våre sinn er vi bevæpnet til å ta opp en bevisst kamp mot de ugudelige påvirkningene som ønsker å få inngang i våre hjerter. Vi kan be til Gud, som vi oppfordres til i Efeserne 6,8, og han skal gi oss den styrken vi trenger for å motstå våre naturlige tilbøyeligheter og lyster til å følge slike syndige påvirkninger. Da er vi i stand til å stå imot alle de ugudelige påvirkninger som er til stede på skolen og overalt ellers. «For Herren deres Gud går selv med dere for å kjempe for dere mot deres fiender og frelse dere.» 5. Mosebok 20,4.

Ikke bare er vi i stand til å få seier over synden, men vi kan også bli et sendebud (ambassadører) for Kristus, som vi er oppfordret til å være i 2. Korinter 5,20. Vi blir gode eksempler for de andre, og viser dem at det er mulig å herske over synden i sitt eget liv. Vi kan nå vise folk hvordan en skal være kristen i sannhet!

Med dette i bakhodet, trenger vi ikke lenger å grue oss til å gå på skolen. I stedet kan vi se frem til det! Det kan være et sted hvor vi kan være et eksempel, et sted for seier, et sted hvor vi kan bli forvandlet!  «Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Romerne 12,2.

 

Forfatter
Nellie Owens
Kategorier

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Eksklusivt innhold
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.