Skyldbetynget tross tilgivelse?

Skyldbetynget tross tilgivelse?

Har du fremdeles skyldfølelse og en dårlig samvittighet selv om du har fått tilgivelse?

3 min. ·

Tilgivelse for synd er en gave til oss mennesker fordi Jesus kjøpte oss til Gud med sitt eget blod. Dette må mottas ved tro.

Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. (Ap.gj. 15, 9) Når hjertet renses, blir også samvittigheten ren.

Dette skjer ved tro, og det er ikke noe vi skal gjøre oss fortjent til. Vi får det når vi ber om det. I de tilfeller at vi ved våre handlinger har skadet andre mennesker, må vi også være så ydmyke at vi ber dem om tilgivelse for den skade vi har forvoldt, der det er mulig. Røveren på korset hadde ikke den muligheten, men han hadde sinnelaget til det, og derfor åpnet Jesus porten inn til Paradiset. Jesus tok viljen i gjerningens sted.

Likevel kan det hende at vi kan bli plaget i vår samvittighet og være skyldbetynget, etter at vi egentlig har fått tilgivelse. Hva kommer det av?

Djevelen gir oss skyldfølelse

Vi har en motstander, djevelen, som går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke. (1. Pet. 5, 8.) Han sår tvil om alt som har med Guds rike å gjøre. Han er den gamle slange og våre brødres anklager. Han er en plageånd, og selv om man har ordnet opp i sine saker, blir det likesom aldri bra nok. Spesielt kan det være vanskelig hvis man som menneske har en svak samvittighet. Da har vi formaningen fra Peter: Stå ham imot, faste i troen! (1. Pet. 5, 9) Det nytter ikke å argumentere; man må bare brutalt stå ham imot. Løftet er at han da skal fly fra oss. Kommer han tilbake, må man ta en ny omgang og avvise alle hans anklager og henvise til Jesus, som gav sitt liv og utslettet skyldbrevet, det som gikk oss imot. (Kol. 2, 14)

Guds Ord som høyeste autoritet

For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. (1. Joh. 3, 20) Vi må ikke la våre egne hjertetanker og følelser være den høyeste autoritet i vårt liv, for de er misvisende. Gud er større, og det han har sagt må være autoriteten som dømmer hjertets tanker og råd. Dette Åndens sverd, som er Guds Ord, må selv djevelen gi tapt overfor, og da kommer Jesu fred og byrden blir lett. I et menneske er det mye egenrettferdighet som stiller seg i veien for troen. Men Guds rettferdighet er større og vi må gi oss inn under den.

En fast beslutning

Med tvesinn nytter det ikke. Da blir man aldri kvitt djevelens anklager. Beslutningen om å tjene Gud må være fast. Misgjerninger må bekjennes overfor Gud (og mennesker der det er nødvendig), og så må man vende seg fra dem. (Orspr. 28, 13) Det er sorgen over synden som skaper hat mot synden, og dette gir oss troens skjold som vi trenger for å slukke alle den ondes brennende piler. (Ef. 6, 16.) Da får vi fred i kampen og den onde rører oss ikke. (1.Joh. 5, 18)

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.