Slik fikk jeg kraft til å overvinne dårlig selvfølelse

Slik fikk jeg kraft til å overvinne dårlig selvfølelse

Jeg var slave under min dårlige selvfølelse, men evangeliet om frihet fra synd ga meg kraft til å overvinne den.

2 min. ·

Jeg var slave under min dårlige selvfølelse, men evangeliet om frihet fra synd ga meg kraft til å overvinne den.

Jeg hatet personligheten min og jeg hatet måten jeg oppførte meg på rundt andre mennesker. Det vrengte seg inni meg når jeg så hvordan jeg gjorde og sa ting. Jeg ønsket å velsigne de andre; jeg ønsket å være den type person som viste hvor fantastisk det er å være kristen. Men jeg ble hindret fordi jeg ikke hadde selvtillit; jeg trodde at jeg ikke var god nok. Dette stoppet meg fra å gjøre og si ting som Gud faktisk hadde minnet meg om.

Uten å vite det, sa jeg: «Jeg er uenig med Gud som skapte alle ting, inkludert meg.» Han skapte meg akkurat som jeg er, og jeg sa da egentlig at han hadde gjort en dårlig jobb; at han hadde skapte meg feil. Da jeg innså dette, skjønte jeg umiddelbart at dette faktisk var synd. Det var utakknemlighet og vantro på at Gud hadde en fullkommen plan for meg, akkurat slik som han hadde skapt meg.

I Guds ord leste jeg om Åndens frukt, om kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avholdenhet, og jeg visste at dette er det jeg virkelig ønsker for mitt liv.

Et redskap i Guds hender

Jeg ba til Gud om at han måtte hjelpe meg å se meg selv slik som han så meg. Med hans hjelp begynte jeg en indre kamp for å overvinne denne utakknemligheten i meg –  denne synden. Selvfølgelig tar ikke Gud bare bort alle disse negative tankene om meg selv. Men da de kom opp ga han meg styrke til å bekjempe dem.

Jeg klamret meg til verset i 1. Korinterne 6,20: «Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!» Hver gang jeg ble fristet til dårlig selvfølelse sa jeg, «Nei. Jeg er dyrt kjøpt av Gud. Han så noe av verdi i meg.» Det å ha lav selvfølelse forårsaket passivitet. Det var ikke sant, og tjente heller ikke til å ære Gud med mitt legeme og min ånd, som tilhører Gud.

Å synde medfører uro og elendighet. Jeg opplevde det selv. Men å få seier over synd betyr at jeg kan være i hvile, og ha glede i livet mitt. Det er et middel for alt. Når jeg lever et liv i seier kan jeg være et redskap i Guds hender (Romerne 6,13), og han kan bruke meg og forme meg akkurat som han vil.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.