Slik gjør man rask fremgang i kristenlivet

Slik gjør man rask fremgang i kristenlivet

Har du hørt om «nå-veien»?

4 min. ·

«Jeg kan be senere. Jeg er sikker på at jeg før eller senere får tid til å lese bibelen. Selvfølgelig vil jeg tjene Gud! Men kan ikke dette bare vente litt?» Har du hørt noen av disse tankene?

Det er lett å utsette ting. Det ligger menneskets natur. Men det trenger ikke å være slik bare fordi det er lett! Å ha en slik tenkemåte begrenser vår vekst og utvikling i et liv med Kristus; den hindrer faktisk Gud fra å kunne fullføre et verk i deg.

«Nå-veien»

Bibelen taler om en helt ny tenkemåte og måte å gjøre ting på. Den taler om å gjøre ting «nå», det vil si «straks», eller «i dag»! Vi kan kalle dette «nå-veien». I 1. Korinter 6,2 står det: «Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!» 2. Korinter 6,2. Det alminnelige svar man får når man innbyder og formaner sjelene til å forlike seg med Gud, er at de vil gjøre det senere, men ikke nå, ikke i dag, ikke i kveld.

Hvis man sier slik hver gang, blir det jo aldri; men når man gjør det straks, er man jo sikker på at det er gjort. Ved troens lydighet får man evig liv i dette ene bitte lille nå! Det ser vi hva tiden, hva nåtiden, er verd!

Slik blir det hele veien, skritt for skritt. Hva vi gjør straks, det er vi sikker på blir gjort. Hva det kan bli gjort siden, det vet vi ikke – ikke engang om det i det hele tatt blir noen anledning mere.

Handle straks!

Når Gud viser deg neste skritt, så gå straks; og fortsett slik inntil siste øyeblikk, så er du vis – så gjør du jevn og rask fremgang på livets vei, og så blir du et lysende eksempel for alle!

Be straks, reis deg straks, skriv straks, åpne deg straks, be straks om tilgivelse, spør straks, gjør straks den tjeneste du er blitt minnet om, overgi deg straks til Gud, begynn straks å trenge deg kraftig inn på Gud, foreslå straks å be sammen, tjen straks med din nådegave, gjør straks opp dine saker, ordne det med en gang, i denne dag. La ikke solen gå ned over din urettferdighet! Gå ikke i seng i dag før det er i orden!

Et salvet liv

I dag-veien, nå-veien, straks-veien, er livets sprudlende, velsignelsesrike vei! I strie strømmer regner velsignelsen ned over denne vei! O, vidunderlige, himmelske, salvelsesfulle vei som fører til enorm fremgang! Hvorfor ikke vandre på den? Hva er ditt svar på det? Når vi ser noe som er Guds vilje, hvorfor ikke gjøre det straks? Desto før kan vi ta følgende skritt, osv. i det uendelige.

«Å, om dere i dag ville høre hans røst!» Salme 95,7. «I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter … Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik.» Hebreerne 3,7-8,13.

Dette gjelder på ethvert utviklingstrinn i Kristus Jesus, like til det siste. Det gjelder hvert eneste skritt, hver eneste handling.

Vi skal alle videre; vi kan alle gjøre det bedre. Det gjelder da, så ofte og så snart vi øyner noe, ikke å utsette det til en annen gang, men straks sette i verk hva Gud vil. (Lukas 12,47)

Dette er en redigert versjon av artikkelen «Nu-veien», som opprinnelig ble utgitt av Skjulte Skatters Forlag i boken «Guds veier til himmelen» i 1935.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.