Slipp herlighetens konge inn!

Slipp herlighetens konge inn!

Vårt legeme er Herrens tempel – et Herrens hus, hvor han vil bo og rettmessig være hersker.

4 min. ·

«Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn! Hvem er denne herlighetens konge? – Herren, sterk og veldig. Herren, mektig i strid. Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!» Salme 24,7-9.

Åpne hjertedøren for herlighetens konge

Kristus har kjøpt oss med sitt dyre blod. Vi hører ikke oss selv til. Vårt legeme er Herrens tempel – et Herrens hus, hvor han vil bo og rettmessig være hersker. Vi er røvere og forbrytere om vi stenger vår Herre ute, og vi vil få vår rettferdige dom deretter. Mange synes det er for galt å stenge Jesus så helt ute, og er villig til å åpne et lite rom for ham, men ellers har de en mengde hemmelige rom hvor de lever sitt privatliv i mulm og mørke. Men det hjelper ikke om vi åpner et og to eller flere rom, når det ellers er rom hvor vi dyrker oss selv, og hvor vi ikke vil slippe Kristus til. Enten vi er store eller små forbrytere, så vil vi få vår dom som slike.

Må vi åpne alle hjertedørene fullt opp i disse dager, så herlighetens konge kan dra inn med sin rike fylde av herlighet og frelse! La all treghet og stivsinn, hat og bitterhet, ond mistanke, misunnelse, lyst til tom ære og all slags selviskhet og ondskap fare, og slipp Kristi kjærlighet og vekkelsens ånd inn i hjertet! Ja, hvilke velsignede tider skal vi ikke gå i møte om våre hjerter blir fullt åpne for Kristus. «Hjertedøren har kun håndtak på innsiden, så den kan ikke åpnes utenfra», var det en som sa, og det er sant. Jesus banker på, og han kan ikke komme inn der som ikke vi vil lukke opp. «I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter …» Hebreerne 3,7-8.

Herlighetens konge kommer med lys og dom

Med Herrens herlighet følger lys og dom, og det er derfor de fleste er redde for å åpne hjertedørene. Men la Herrens klare lys få trenge inn i de mest lønnlige rom, for med lys og dom følger renhet, fred og glede, frihet og seier.

På den dag skal enhver som har gjemt noe for seg selv i mørket, angre bitterlig at de har vært redd for Herrens klare lys. På den dag skal han som har øyne som ildsluer, granske enhvers liv og føre det skjulte frem for dommen. (Åpenbaringen 20,11-15.)

Vekkelsens ånd gjør oss fullt våkne, spill levende interessert i å utføre alt, fra det minste til det største i dagliglivet, til Jesu Kristi ære. Vi behøver ikke med uro i vårt sinn fare hit og dit for å finne på noe ekstra. I den tilstand får man lite eller ingenting utrettet som er til gagn, da en sjelden finner frem til det rette. Vi har fått krafts, kjærlighets og sindighets ånd. Med takknemlighet og glede, og i tro og hvile, vil vi våkende og speidende i Kristi Ånd finne frem til alle anledninger til å hjelpe, tjene og gjøre det gode på vår livs vandring.

Paulus åpnet hjertedørene vidt opp for Kristi Ånd og kraft. «Jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft», sier han i Kolosserne 1,29. Tenk om Herrens kraft også fikk virke med styrke i oss? Da skulle vi i sannhet få rikt utbytte av vårt liv. La oss slippe denne Åndens styrke til og ved denne kraft arbeide for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Ja, må det bli arbeide, liv og vekkelse iblant oss som aldri før.

Må lysestaken og Herrens herlighet alltid være i vår midte, og må vi alle til enhver tid være bærere av sann vekkelse og gudsfrykt.

Artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i februar 1944.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.