Slutt å begrense Gud!

Slutt å begrense Gud!

Tror du virkelig på Guds godhet og kraft? Eller forveksler du Gud og deg selv?

2 min. ·

Ha små tanker om deg selv, men store tanker om Gud, og om hans arbeide med deg! For han er en svært stor og god og dyktig mester! Selv av svært skrøpelige emner lager han vidunderlige verk!

Det er en skjebnesvanger forveksling når man mener seg å være dydig ved å tenke at Gud ikke kan gjøre noe større i og ved meg. Man forveksler Gud og seg selv. I stedet for å tenke ringe om seg selv, tenker man ringe om Gud! Og det er alt annet enn en dyd!!!

Hvis man selv skulle ha gjort verket, ville det ha vært en helt riktig tanke. Men større feil kan man ikke få gjort! Det er han selv – den usigelig store og gode mester – som skal gjøre verket. Og han kan.

«Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det Salme 37,5.

«Han er trofast som kaller dere, han skal òg gjøre det 1. Tessaloniker 5,24.

Vi kan gjerne si at den største vanskelighet som finnes, er å tro at Gud er så god som han virkelig er. Vi har ikke så vanskelig for å tro at Gud er god, at han er så god at han vil tilgi oss våre synder. Men at han er så overvettes god at han vil gi oss del i sin egen guddommelige natur, at han vil gi oss mer enn seier over all nevnelig synd osv., osv., at han også vil bruke oss til og betro oss store ting – det er det svært vanskelig å tro. Men hva skal vi vel gjøre? Tro Skriften! Tro hans løfter! F. eks. Kolosserne 1,28; Kolosserne 1,11; Kolosserne 1,22; Filipperne 4,13; Filipperne 4,13; Filipperne 4,19; Filipperne 2,15; Filipperne 1,6; Efeserne 6,13; Efeserne 1,19; Efeserne 2,6-7; Efeserne 3,19-20. La oss stanse ved dette siste sted:

«… så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.» Ja, hvem tror vel på at Gud både kan og vil gjøre så store ting? Det fristes man til å tenke må være overmot. Altså at det å ha store tanker om Guds godhet, og om hans makt er overmot. Eller at det å ha ringe tanker om Gud, at det skulle være ydmykhet?

Nei – da går det i surr for deg, så du forveksler Guds verk med ditt eget verk. Rett på det!


Artikkelen ble først publisert med tittelen «Ha små tanker om deg selv, men store tanker om Gud, og om hans arbeide med deg!» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i april, 1951.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.