Snu om på dagen!

Snu om på dagen!

Føles det noen ganger som om alt og alle går i mot deg? En dag som dette blir ofte referert til som å ha en dårlig dag! Jeg har en slik dag i dag.

2 min. ·

Føles det noen ganger som om alt og alle går i mot deg?  En dag som dette blir ofte referert til som å ha en dårlig dag! Jeg har en slik dag i dag.

Jeg er trøtt, alle planene mine går i vasken og alt går galt. Internettforbindelsen er nede, det har vært innbrudd i bilen min, jeg har fått parkeringsbot og i tillegg mister jeg den ny smarttelefonen min i bakken. Jeg får lyst til å banne høyt!

I samme øyeblikk er det som et lys slås på i hjertet mitt. «DU kan forhindre mer ondskap i å spre seg i denne verden.»

Senest i går kveld tenkte jeg på hvor mye ondskap, synd og mørke det er i verden. Det samme tenkte sikkert millioner av andre mennesker også da de så de samme nyhetene som meg. Alt det grusomme som skjer gir meg en følelse av fortvilelse og maktesløshet. Så mye dreping og elendighet. På et mer dagligdags nivå hører vi om forhold som går i stykker og endeløs klaging.

Jeg blir med ett så uendelig takknemlig for at jeg i mine dagligdagse situasjoner kan forhindre spredning av mer ondskap. Et bibelvers kommer for meg: så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. (Efeserne 6,13). Jeg tenker på kallet mitt som kristen. Tenk å bli stående på «den onde dag» og gjøre motstand til tross for den lokkende makten synden har. Aldri gi etter for verken klaging eller bitterhet! Det kan stoppe ved meg.

I dag er det allment akseptert å ha en dårlig dag nå og da og å være sur og innesluttet som følge av det. Men tenk om man i stedet tok imot hjelpen fra Gud til å snu om på dagen? La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid. (Hebreerne 4,16).

Tenk å få hjelp til å være tålmodig, gi gode, takkmenlige ord til mine nærmeste og en takknemlig bønn til Gud nettopp på en slik «dårlig dag». Da er «lille jeg» en del av noe større. Jeg er med på å forhindre at mer ondskap får spre seg i den allerde så onde verden. I tillegg gir jeg andre mennesker muligheten til å se og oppleve et menneske som lever Jesu liv i vår tidsalder.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.