Å stille seg i gapet

Å stille seg i gapet

I nyhetene ser vi modige mennesker som risikerer alt for å kjempe for sine friheter og rettigheter. Men hvordan stiller jeg i den åndelige kampen mot ondskap og svik?

3 min. ·

I nyhetene ser vi modige mennesker som risikerer alt for å kjempe for sine friheter og rettigheter. Men hvordan stiller jeg i den åndelige kampen mot ondskap og svik?

TV-bildene av idealistiske frihetskjempere og demonstranter har gått verden rundt og inspirert tusenvis av mennesker. Kampen for menneskerettigheter, frihet og ytringsfrihet er viktige, og mange modige mennesker risikerer svært mye i våre dager, for å tilkjempe seg og forsvare disse rettighetene mot det som oppleves som maktovergrep fra stater og statsledere.

Et vern mot synden og satans makt

Men samtidig foregår det også en annen kamp, som er mindre kjent, men desto viktigere. Denne kampen foregår i hver enkelt persons liv, og vi kan lese om den i Esekiel 22, 30 «Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen.»

Gud fant ingen mann den gangen som ville stille seg i gapet til vern for landet. Han søkte etter menn og kvinner med hjerter som brant for Gud og for de mennesker de hadde rundt seg. Mennesker med en brennende trang etter å verne, hjelpe og styrke de svake og undertrykte. Men først og fremst mennesker som i eget liv, og egne tanker, hadde muret opp en sterk mur til vern mot synden og satans makt. En mur mot alt det onde som ville ta makten i deres liv. En mur mot misunnelse, løgn og baktalelse. En mur mot mistanker, falskhet og urenhet.

Vil jeg følge etter Jesus?

Det er mange tanker og ånder som forsøker å få makten i et menneskes liv. Er jeg villig til å mure opp en slik mur i mitt eget liv, og så stille meg i gapet og stride mot slike tanker, hos meg selv? Er jeg med i denne kampen? Det står skrevet om Jesus at han frembar bønner, med sterke skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden (Hebreerne 5:7). Han stred mot urettferdigheten i sitt eget kjød, og vant en fullkommen seier, og ved dette åpnet han den samme mulighet for deg og meg! Vil jeg følge etter her? Vil jeg stille meg i gapet og stride mot onde åndsmakter som forsøker å styre både meg selv og andre rundt meg?

Tenk på misunnelse, baktalelse, mistenksomhet og løgn, tenk på hva slike tanker og krefter ødelegger blant menneskene! Tenk at her kan jeg gjøre en forskjell, ved å mure opp en mur i mitt eget liv, og i Guds kraft stride mot de tanker som vil komme opp og ta makten i mitt sinn! Ved å mure opp en sterk mur av gudsfrykt, takknemlighet og troskap, kan jeg bli et vern også for andre mennesker rundt meg! Mennesker som gjør dette har uvurderlig verdi, og kan ved sine liv virkelig være et vern for folk og land, langt utover det vi selv forstår.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.