Tilber du Skaperen eller bare skapelsen?

Tilber du Skaperen eller bare skapelsen?

Gud sa, «Bli!» og skapte alle ting. Vi bør elske og tilbe ham alene! Han kan også skape noe helt nytt i oss!

3 min. ·

Da Gud skapte alt skjedde det ganske enkelt på hans befaling. «Bli!» sa han, og ulike ting ble umiddelbart til virkelighet. Han gjorde alt som han hadde behag i, alt etter hans egen allmakt.

«For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt.» Åpenbaringen 4,11.

Tilbe Skaperen

All ros og tilbedelse og ære tilhører Skaperen. «Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes Far, så vi kan leve?» Hebreerne 12,9. Vi burde elske ham, ære ham og tjene ham alene! Vi burde tilbe ham og gi nøye akt på hans ord for å adlyde det i hver eneste detalj, å respektere ham og akte ham alene tilbedelsesverdig!

Likevel, i stedet for å adlyde ham, tjene, prise og tilbe ham, gjør de fleste det som står skrevet i Romerne 1,25: «De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen.»

Mange har gjort dette i mer eller mindre grad. De beundrer eller tilber alle slags skapte ting – som intelligens, skjønnhet, makt, rikdom, prestasjoner og talenter – i stedet for å ære eller tilbe Gud. Følgelig er de tilbøyelig for ting som å idolisere mennesker, sjalusi, seksuell umoral, begjærlighet, stolthet, utakknemlighet, å være bundet av hva folk tenker om dem og mye, mye mer. Hvis vi skulle løfte blikket over alle disse skapte ting, til Skaperen av alle ting, ville vi se at den eneste verdien og meningen i alle disse tingene er slik som kan brukes til Guds herlighet!

Hvis vi ydmyker oss for ham og adlyder hans skapende ord, vil vi slutte med alle disse syndene, og alt som han har skapt kan brukes som han hadde til hensikt – at hans vilje skal gjøres på jorden som i himmelen, og at hans navn blir herliggjort.

Det er meningsløst å beundre skapte ting og ikke Skaperen. Ingen av dem ville ha eksistert dersom den Allmektige Skaperen ikke hadde skapt dem. «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Matteus 4,10. Det er veldig lite sann tilbedelse av Gud Skaperen. Må det være langt mer bevisst tilbedelse av Gud!

En ny skapning!

Det fantastiske med skapelsen er at Gud bare trengte å si ett eneste ord: «Bli!» og straks sto det der!

Nå, i den nye pakts tid, er Gud igjen i ferd med å skape noe nytt. Denne gangen er det noe nytt i oss! «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning …» 2. Korinter 5,17.

Når vi tror det, så skaper han, akkurat som han skapte fra begynnelsen, ved sitt «bli», og så blir det akkurat som vi tror. «Det skje dere etter deres tro!» går da i oppfyllelse. (Matteus 9,29)

Har du tro på at du kan overvinne dine lyster? Da skjer det! Gud, som skapte himmelen og jorden, vil skape renhet hvor det en gang var urenhet! Han kan skape kjærlighet der det en gang var sinne, tilfredshet hvor det engang var misunnelse, fred og glede der det en gang var bekymring og uro. Ikke på magisk vis men når vi, med tålmodig utholdenhet, seirer i Den Hellige Ånds kraft hver gang vi blir fristet.

«For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje.» Hebreerne 10,36.

Noe å tenke på:

Kan du tenke på situasjoner hvor det er mulig utilsiktet å tilbe skapelsen i stedet for Skaperen?

Har du noe i livet ditt som du sliter med å overvinne? Tror du at Gud, som skapte himmel og jord og alt som de inneholder, også kan skape noe nytt i deg?

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.