Tre områder som hver kristen krigsmann må fokusere på

Tre områder som hver kristen krigsmann må fokusere på

All synd kan spores tilbake til ett av disse punktene.

3 min. ·

Det er gjerne slik under krig at der er en stor front, men ikke hvert punkt langs fronten er like viktig. Det er enkelte spesielt viktige punkter, som f. eks. Gibraltar. På slike steder befester man sig spesielt godt.

Slik er det også under åndelig krig, under vår kamp mot synden. Også der er det noen spesielt viktige punkter. Vis og forstandig er hver den som befester seg grundig der.

Det ene Gibraltar heter: Penger.

Det annet: Makt og ære.

Det tredje: Seksuell moral.

Den som setter alt inn på å befeste seg grundig på disse tre steder, hans frontlinje kan vanskelig gjennombrytes; han er praktisk talt uovervinnelig. Alle store fall skjer på ett av disse tre punkter, og all synd har sine direkte forbindelseslinjer med ett av disse tre punkter.

Punkt 1: Penger er en veldig faktor. Penger blir jo det samme som alt det man kan få for penger, og det er temmelig mye i denne verden. Er man ikke seierherre over pengekjærhet, kan man f. eks. ikke seire over vrede. Da må man bli vred når man blir frarøvet penger, eller pengers verdi.

Punkt 2: Makt og ære er også et veldig kapitel. Under dette kommer anstøt og fornærmelse, og det pleier det å være rikelig av. Æresyken gjør at man tåler lite eller ingenting. Mange splittelser i forsamlinger kommer av maktsyke. Man angir naturligvis noen pyntelige grunner men man har nok lidd nederlag ved fort nr. 2, så det er den egentlige grunn til splittelsen.

Det er verd å legge merke til at det var på dette punkt Satan gjorde sitt siste stormangrep på Kristus den gang han i 40 dager uavbrutt ble fristet i ørkenen. (Lukas 4) Det står nevnt tre avsluttende fristelser: Den første var til å vise sin åndelige makt. Den annen tilbød ham verdslig makt. Den tredje var til å gjøre et mesterstykke som ville gi ham stor ære.

Punkt 3: Seksuell moral er den tredje av disse veldige faktorer i livet. Mange er de som ligger slagne på denne del av fronten. Mange ellers store menn er blitt små fordi de ikke har styrket seg og befestet seg tilstrekkelig, og våket nok på dette punkt. Til og med David led et stort nederlag her, selv om han ikke gikk til grunne, og den svært vise Salomon ble slått. Og mange er de predikanter som på dette punkt er blitt til skamme. Mange mennesker har, fordi de ikke har tatt det nøye nok på dette punkt, sveket sin tro og sveket Kristus for å inngå forhold som er mot Guds vilje.

Mange er de som ligger under for sine lyster på dette punkt, sjeler som ellers kan være meget prisverdige. Det gjelder å ta det nøye fra grunnen av, i tanker og blikk.

Vil man vinne stor og endelig seier, vil man vandre i Åndens kraft (Lukas 4,14), da bør man, som i naturlig krig, gå målbevisst og ettertenksomt til verks og anlegge ekstrabefestninger på disse tre punkter. Så har vi det beste håp om at frontlinjen aldri vil bli gjennombrutt av fienden.


Denne artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i mai 1932, under tittelen «Kampen mot synden».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.