Tried. Tested. True.

Er det mulig å komme til et liv i seier over synd? Er det noen som tror på dette og kan si at det er sant?

Jesus ble fristet, som oss, men han syndet aldri. Han har gjort det mulig for oss å følge ham slik at vi faktisk kan få full seier over synd – her i dette livet!

Vi kan bli helt fri for bekymring, urenhet, selvmedlidenhet, hykleri og alt annet som går imot Guds vilje. Dette evangeliet er prøvd, erfart og sant. Se vitnesbyrdene i denne opplysende og inspirerende videoen! (NB! Videoen er på engelsk.)

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.