Tro, uten å tvile

Tro, uten å tvile

Tro er en grenseløs kraft, men tvil utelukker Gud. Vi må tro, uten å tvile!

3 min. ·

«Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.» Jakob 1,5-8.

Ved tvil settes Gud utenfor

Ved den minste tvil kommer man i svingninger, og mørket kommer sivende innover ens liv. I mørket regjerer mørkets fyrste, og han går hardt til verks mot sine undersåtter. Vi har sett nok av hva tvil, vantro, bekymring og motløshet kan føre til. Det er langt fra en lykkelig tilværelse. «… hvem kan bære en motløs ånd?» står det i Salomos Ordspråk 18,14. «… n motløs ånd tar margen fra benene.» Salomos Ordspråk 17,22. Ved tvil og vantro setter vi Gud utenfor og tar hele byrden selv. Det blir da tyngre og tyngre, mørkere og mørkere. Vi kastes hit og dit av bedragerske følelser og meninger. I en slik tvilende stilling kan vi ikke få noe fra Gud.

Be i tro

«Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» Hebreerne 11,6.

Når vi treder frem for Gud, må vi tro at han er til og at han lønner oss med det vi ber om. Vi må tro at han ser oss og at han er full av kjærlighet, omsorg og godhet. Han kjenner alle våre vanskeligheter og snur og vender alt til det gode, bare vi elsker ham og tror på ham. Han har talt alle våre hodehår, og han sørger for at ingen fristelse eller prøve blir for stor for oss. (1. Korinter 10,13)

Ber vi om den Hellige Ånd, så får vi den hellige Ånd. Ber vi om visdom, så får vi visdom. Vi må ikke tvile på hans makt og godhet. Ved den minste gnist av tro, tennes håpets lys i vårt hjerte og mørket drives vekk. Vi kommer inn på lysets område hvor lysets fyrste regjerer, og han steller godt med sine undersåtter. Han gjør det lysere og lysere for oss inntil høylys dag. Hans åk er gagnlig og byrden blir lett.

Tro uten å tvile

Det er dårskap å tvile. Visdommen er uten tvil, uten skrømt, full av barmhjertighet og gode frukter. Den opplyser øynene og gjør våre trinn faste.

Judas skriver, «Og noen skal dere tale til rette fordi de tviler …» Judas 1,22. Det er skam å tvile på hans kjærlighet og godhet. Han har jo satt livet til for oss.

Peter ble redd da han så det veldige uværet og begynte å synke. «Du lite troende! hvorfor tvilte du?», sa Jesus. (Matteus 14,30-31) Det er når det veldige uværet kommer at vår tro skal prøves, og det er den prøvede tro som er så kostelig for Gud. Ved vantro synker vi, men ved troen holdes vi oppe. (1. Peter 1,5-7)


Artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i juni 1966.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.