«Troens Ånd» – En sang full av håp og fremtid

SANG: Lytt til og les om en sang som garantert styrker din tro!

Sanger blir til på mange forskjellige måter, og sangen «Troens Ånd» har også sin egen historie. Kanskje det forklarer hvorfor den ennå lever og har en slik oppløftende kraft i seg?

Levende tro slår en ring om denne dag

Det er året 1975, og den unge mannen Sverre Riksfjord er med i en liten gruppe som reiser sammen med forkynneren Aksel J. Smith rundt omkring i Europa. De besøker flere menigheter for å oppbygge dem om Guds ord. Det som er spesielt på denne reisen, er at overalt hvor de kommer, så taler Smith det samme.

Han taler om levende tro, med utgangspunkt i Salme 118,24-26: 
«Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den! Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra Herrens hus.» 

Aksel J. Smith gjentar brennende, gang på gang, om å slå en ring om dagen i dag. Han taler om at vi må ha det slik hver eneste dag når vi våkner: «Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde og glede oss i den.» Troen fokuserer på dagen i dag, og legger bak seg alt det som har vært. Troens ånd taler kun håp og fremtid.

Riksfjord skjønner at det er Gud som virker i Smith til å tale om dette, og det han hører tar han godt vare på i sitt hjerte.

En troens sang blir til i kjelleren

Sangen «Troens Ånd» blir til rett etter at de kommer tilbake fra denne turen. Da Sverre Riksfjord blir spurt om å lage en sang til en fest i etterkant av reisen, går han ned i et rom i kjelleren, og skriver denne sangen. Det er egentlig bare å få det ned på papiret, de setningene han hadde hørt fra Aksel J. Smith på den nylige reisen.

 «Jeg kan ikke huske at jeg strevet med den sangen,» forklarer Riksfjord i ettertid. «Den sangen kom rett ned, rett i fra himmelen, og har derfor blitt til velsignelse. Det var ikke noe som var fabrikkert. Den ble født der og da.»

En levedyktig sang

Refrenget i sangen er bygget på verset i 1. Johannes 5,4: «Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.» 

I sangen står det om Josva og Kaleb, hvordan de så på kjempene i landet som sitt brød, og gikk til slag i troen på at Gud skulle hjelpe dem. I samme tro satte Israelfolket føttene i Rødehavet, og selve havet måtte trekke seg tilbake for denne troens ånd. Tenk på hva troens ånd kan gjøre i våre liv!

Sangen «Troens Ånd» er derfor i dag like aktuell som den har vært fra første stund. Den fortsetter å styrke Jesu disipler i troen på et seirende liv – helt fri fra synden og alt som binder oss. «Troens Ånd» har blitt sunget utallige ganger, og er like trosstyrkende hver eneste gang.

«Troens Ånd» ble nylig sunget inn på engelsk, for at enda flere kan få høre en sang full av levende tro. Klikk på videolinken øverst i artikkelen for å høre sangen.

Sangtekst:

Den som tror på Jesus, fylles med en Ånd
– av hans liv, har skriften sagt, skal strømme vann;
bryter med fornuften, renser hele luften,
trosser alle hindringer som stenge vil.

Kor:
Troens ånd, troens ånd, sprenger alle vantros bånd.
Troens ånd, troens ånd, fyller oss med mot,
seirer over verden, styrker oss på ferden,
bærer gjennom alle ting som kommer på.

Josvas ånd og Kalebs lever enn i dag,
tar en titt på Anaks barn og går til slag.
Krigsbasunen gjaller, murene de faller.
Jordan snur og havet flyr for troens ånd.

Troen taler kun om dagen her i dag,
glemmer alt det gamle til Guds velbehag.
Full av håp og framtid troens øye alltid
slår en ring om denne dag og ingen fler.

Troens ånd bekjenner vidt og bredt sitt håp;
trodde, derfor talte jeg, så tror vi og.
Derfor vil vi tale, Kristus for oss male,
herliggjøre ham med all vår ferd på jord.

Fra BCC-sangboken «Herrens Veier» # 412
Skrevet av Sverre L. Riksfjord

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.