Ungdommens lyster: Hvordan kan man vite forskjellen mellom fristelse og synd?

Det er stor forskjell. Og det er avgjørende.

Skrevet av David Risa
Ungdommens lyster: Hvordan kan man vite forskjellen mellom fristelse og synd?

Det er avgjørende å vite forskjellen mellom fristelse og synd for å komme til et seirende liv. Spesielt når det gjelder tankelivet.

«Fly fra ungdommens lyster!» er oppfordringen fra apostelen Paulus til den unge mannen Timoteus. (2. Timoteus 2,22) Selv om dette omfatter mange ulike områder i en ungdoms liv, er kanskje det sterkeste og mest vanlige når det gjelder seksuelle lyster. Selv om den naturlige driften ikke er synd i seg selv, og er en velsignelse Gud har gitt innenfor ekteskapets rammer, gjør Bibelen det også klart at å følge opp disse lystene utenfor ekteskapet er synd, selv i vårt tankeliv. Men denne driften er så sterk at å «fly» noen ganger bare virker umulig

Et tydelig skille

Men selv i den enorme mengden av impulsive følelser, emosjoner og urene begjær som Bibelen kaller «ungdommens lyster», er det et tydelig skille mellom fristelse og synd. Det er det virkelig! Hvis du sliter med disse lyster og følelser, og har problemer med å beseire dem, så er det avgjørende å forstå forskjellen mellom fristelse og synd. Det er også nøkkelen til en seirende ungdomstid og et genuint lykkelig liv.

Kanskje har linjen mellom fristelse og synd til nå vært vagt og uklart for deg. Men den eneste som vinner i denne tilstanden er djevelen selv. Han kommer ikke til å kaste bort muligheten til å beskylde deg for å synde når du tilfeldigvis ser en tiltrekkende gutt eller jente. Hans mål er å overbevise deg om at du har syndet så snart noe fanger oppmerksomheten din eller i samme øyeblikket at en tanke dukker opp i hodet ditt. Hva han egentlig gjør er å fjerne hvilken som helst motivasjon du kan ha hatt for å føre en krig mot dine ungdommens lyster! Tross alt, hvis du allerede har «syndet» hvorfor bry deg om å kjempe?

Å skille fristelse fra synd gjør det mulig å skille seier fra nederlag, og for en som har blitt vekket til sitt himmelske kall, er det bare seier som er godt nok!

«Også dere har han gjort levende …»

«Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre.» Efeserne 2,1-3.

Å bli «gjort levende» er virkelig nåde fra en barmhjertig og kjærlig Gud! Ikke bare blir dine overtredelser og synder tilgitt, men å bli gjort levende betyr at Gud selv har nådd ut og vekket deg til ditt høye og hellige kall! Dette betyr ikke at din syndige natur forsvinner, eller at din naturlige drift bare forsvinner på magisk vis inntil du gifter deg. Men det gir deg en bevissthet om at syndene du var bundet av alle starter som fristelser. I Jakob 1,14 står det at «enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.» Det høres forferdelig ut ikke sant? Å bli dratt og lokket høres nesten ut som du allerede har syndet. Men det er en fristelse, et glimt inn i det som menneskets natur er full av. Og viktigst av alt, det er et viktig øyeblikk fullt av muligheter.

Omdefinere hva du synes er akseptabelt

Før vi begynner å grave i det store spørsmålet om «når fristelsen blir synd», er det viktig å merke seg at når det gjelder ungdommens lyster, kreves det en ekstra grad av iver og hast som kreves for å bryte fri, spesielt hvis det er noe du føler du har vært bundet av over tid.

Etter en oppriktig og helhjertet omvendelse til Gud er det tid for deg å redefinere hva du synes er akseptabelt. Dette krever ærlighet overfor deg selv i forhold til hva du nå vil tillate deg å se på, lese og lytte til. Du kan spørre: «Men har jeg ikke frihet til å se hva jeg vil?» Det enkle svaret er: «Nei!» Fred i dette området kan bare oppnås ved kamp. Ved å være ydmyk nok til å ta en radikal tilnærming når du ransaker deg selv, viser du ikke bare Gud at du virkelig tar det alvorlig, men du sparer også deg selv fra mange, mange unødvendige fristelser! Tross alt, hvis du stopper og tenker på fordervelsen som dine lyster har forårsaket inntil nå, hva har du egentlig å tape?

Så akkurat når blir fristelsen til synd?

Punktet over har fjernet fristelser som følge av at du for eksempel med vilje ser på filmer fylt med urenhet osv. Men si en elektronisk oppslagstavle plutselig blinker opp foran deg med en provoserende reklame. Blir det synd etter at du har sett på det i ett helt sekund? Tre sekunder? Fem …?

Jesus sa uttrykkelig: «Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte.» Matteus 5,27-28. Han sier ikke: «Den som ser en kvinne …» Utroskapen i hjertet er en bevisst beslutning: å se på en kvinne for å begjære henne. Utroskap i hjertet er det første skrittet på veien til å begå det i det virkelige liv. Selv om du aldri går så langt som å begå fysisk utroskap, er du en slave av øynene dine og de egoistiske lystene dine, og det hindrer deg fra å være en sann disippel – fordi disippelskap krever et udelt hjerte!

Å prøve å sette en bestemt tidsramme på fristelsen er litt som å spørre Gud: «Hvor lenge kan jeg nyte dette uten at det faktisk er synd?» For en helhjertet disippel ville det være mer å spørre: «Hva gjør jeg i det øyeblikket at det går opp for meg at å se på tavlen etter at jeg først har sett det faktisk er valgfritt?»
Dette er det avgjørende øyeblikket hvor du har en mulighet; det øyeblikket der du innser at du ikke trenger å fortsette å se på! Du har et alternativ, et valg! Hvis du akter Jesu ord, og drar øynene vekk fra tavlen, har du ikke syndet! Og du vet om det, fordi dine lyster har blitt vekket, og de skriker etter tilfredstillelse, som den «nye deg» nekter dem!

Din umiddelbare lydighet får Gud til å handle. Han nøler ikke å sende deg Den Hellige Ånd som vil gi deg styrken til å holde ut i fristelsen, slik at du ikke oppfyller lysten, eller som det er skrevet i Galaterne 5,17, slik at du ikke skal gjøre det du vil.

Det er i vanlige, hverdagslige fristelser som dette hvor du vil forstå hvorfor Jesus måtte be til Gud med sterkt skrik og tårer, og du vil selv gjøre det samme. (Hebreerne 5,7-8) Bønner som sendes opp midt i kampens hete er ikke alltid like godt formulert som ellers. «Kjære Gud, jeg vil ikke synde! Jeg vil ikke synde!» Det kan være det spontane, desperate ropet fra ditt hjerte som du gjentar inntil du kjenner at kampen er over og seieren er vunnet. Men det er en bønn etter Guds eget hjerte!

Den «første tanke»-kamptaktikken

Når du aktivt fornekter draget fra dine ungdommens lyster, vil du legge merke til hvordan det som før var en udefinert sky av fristelser og synder blir mer og mer klart og definert. Tidligere ble du nærmest lamslått av flommen av urene tanker som strømmet inn i hodet ditt, og klarte ikke å skille fristelse fra synd. Nå har du et fornyet tankesett og en økt våkenhet, for ikke å nevne Guds fulle rustning og Guds Hellige Ånd til disposisjon. (Efeserne 6,10-18) En kraftig motstand mot den første, «tilfeldige» tanken som kommer inn i hodet ditt er avgjørende for å hindre at den blir en hemmelig synd som du nærer i ditt hjerte.

Gudsfrykt forbedrer reaksjonstiden!

Jo mer våken og gudfryktig du er, jo raskere dine reaksjonstider blir i fristelsens stund. Du blir en av dem «som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt». Hebreerne 5,14.

«Vredens barn» har derimot oppøvd sine sanser i hvordan man best kan oppfylle kjødets og tankenes vilje. (Efeserne 2,1-3) Dette er tydelig i måten enkelte menn skamløst ser seg rundt, bare ved lyden av et par høye hæler som nærmer seg. I en situasjon som dette, skal du som ung mann for eksempel, og en disippel av Jesus Kristus, føre krig mot den urene nysgjerrigheten som vekkes og knuse den i kraft av Den Hellige Ånd, før det eventuelt blir en «øynenes lyst»-fristelse.

De som er klar over sin svakhet og er ydmyke nok til å unngå å plassere seg selv i unødvendige fristelser har et edelt hjertelag. Gud gir slike mennesker nåde, ikke bare for å kunne skille fristelse fra synd, men også nåde til at det å lykkes i kampen mot ungdommens lyster – lyster som er kilden til så mye elendighet, og som de fleste mennesker er slaver av, langt utover sin ungdomstid.

 

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.