Uten unntak!

Uten unntak!

Tror du på Guds ord akkurat som det står skrevet? Denne artikkelen bør vekke de fleste av oss.

3 min. ·

De fleste «troende» er innbitt vantro når det gjelder et seirende liv, når det gjelder seier over all bevisst synd. De er nødt til å synde, mener de. Annerledes kan det ikke bli så lenge vi er her til huse. At Skriften sier det stikk motsatte, bryr de seg ikke noe om. De vet det bedre.

Men det er ikke så lett alltid å seire. Allikevel er det heller ikke meningen at det skal være lett. Det er jo ubeskrivelig verdifullt, og derfor er det kostbart. Og her kommer vi til en troens hemmelighet!

De fleste av dem igjen, som i det hele tatt tror på seier over synden, de tror på seier med unntak! Og så går dette ord, også på denne måte, i oppfyllelse: «Det skal skje deg som du har trodd!» Matteus 8, 13. Man tror på unntak – og unntak uteblir ikke! Seier over vrede, med unntak, det betyr jo ganske enkelt at man blir vred av og til. Og dette er jo rett og slett nederlag istedenfor seier.

Kjærligheten tåler alt. (1. Korinter 13, 7.) Men når det kommer unntak, kan man jo ikke med sannhet si at man tåler alt. Da må man jo si «tåler det meste», eller «tåler nesten alt». Og dette er jo ubibelsk, eller vantro mot Ordet!

Å være ærlig eller å tale sannhet, med unntak, å være ydmyk og saktmodig med unntak, å være tro mot sin ektefelle med unntak, å være fredsommelig med unntak, å være ved godt mot med unntak, å være glad og takknemlig med unntak, å være brennende i ånden med unntak, å vandre i Ånden, med unntak osv., osv. Ja, dette er – trass i at det kunne vært enda verre – ikke etterfølgelsesverdig! Det er etter vårt høye kall, temmelig skralt.

Og nettopp derfor blir disse to ord: «uten unntak» i aller høyeste grad trosstyrkende, ja noen dyrebare, herlige, betydningsfulle ord!

Tenk – tale sannhet, gjøre rettferdighet, elske alle, tåle alt av alle, ydmyk og saktmodig, frimodig, glad, ved godt mot, takknemlig, gavmild, tro i alle ting, i smått og stort, hjemme og borte, lide urett med villig hjerte, gjengjelde ondt med godt – alltid uten skiftende skygge, altså: uten unntak!

Nøkkelen til et slikt herlig liv, heter: Uten unntak. Man bør gjøre seg denne umak: anskaff nøkkel!

Denne artikkelen ble først publisert med tittelen «Uten unntagelse» i bladet «Skjulte Skatter» i november 1963.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.