Vær gode mot hverandre!

Vær gode mot hverandre!

Et ømt, godt hjerte er noe sjeldent, men finn ut hvorfor vi alle har svært god grunn til å vise medfølelse!

1 min. ·

«Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!» Efeserne 4,32.
«Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet!»
 Romerne 12,10.

Et alminnelig menneske, en synder, er når det kommer til stykket temmelig hårdhjertet. Det skal en dyp og drøy frelse fra synden til, en radikal omskapelse, før man kan bli ømhjertet (varmhjertet) mot andre, f. eks. brødre mot brødre og søstre mot søstre.

Varmhjertethet er ganske enkelt sagt noe sjeldent noe. Det som forårsaker ømheten er forståelsesfullhet og medfølelse.

Man har jo selv de samme syndige tilbøyeligheter som de andre, og har erfaring for at det er vanskelig å overvinne dem. Just derfor burde man ha medfølelse med dem når de falt.

Det passer da absolutt ikke å si: «Det kan jeg da ikke forstå!» Det passet derimot å si: «Det var sørgelig, men jeg forstår det jo så godt, og har god grunn til å vise medfølelse.» Ja, tenk om det hadde vært meg, eller deg!

Vi har alle god grunn til radikalt å søke frelse fra levning av all hardhet, slik at det å være ømhjertet mot hverandre blir en helt alminnelig foreteelse i det daglige liv. Det skje.
Artikkelen ble først publisert med tittelen «Ømhjertethet» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i februar 1966.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.