Vær ikke bekymret for noe – er det virkelig mulig?

Vær ikke bekymret for noe – er det virkelig mulig?

Hvordan er det mulig ikke å bekymre seg for noe i en så usikker verden?

5 min. ·

Kan det virkelig bli slik at du ikke bekymrer deg for noe? Bibelen ble skrevet i en enklere tid; gjelder slike vers fortsatt i dagens samfunn med alle dets stress og krav?

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» (Filipperne 4,6)

Bibelen sier at vi ikke skal være bekymret, men er dette egentlig et rimelig krav i våre dager? Hvordan er det mulig å være helt fri fra bekymring og stress når det er så mye å forholde seg til? Hva hvis du plutselig mister jobben og ikke kan betale husleie? Hva hvis livet ikke blir slik som du hadde tenkt? Hva om du stryker på eksamen? Hva hvis du ender opp med å jobbe på fast-food restaurant resten av livet ditt, eller aldri får anledning til å reise? Hvordan kan du vite sikkert at du vil lykkes? Hva om? Hvordan kan du vite? Hva ville skje hvis …?

Du kan finne grunner til å bekymre deg overalt. Du kan tro at det er nødvendig å være stresset og engstelig for disse tingene. Er det ikke logisk å bekymre seg for framtiden? Men Bibelen sier ikke at vi skal være bekymret bare for de virkelig viktige, store spørsmålene i livet. Den sier at vi ikke skal være bekymret for noe!

Så da gjenstår bare ett spørsmål: tror du på Bibelen?

Hva har Gud lovet?

«For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» (Matteus 6,32-33)

Gud er trofast. Det betyr ikke at du får det du vil, men det han har lovet! Hva er det da som Gud har lovet oss? Han har lovet at «så skal dere få alt dette i tillegg!» Betyr det at vi vil få alt overlevert på et sølvfat? Langt i fra! Det er et vilkår som vi må oppfylle først, og det er at vi må først søke Guds rike og hans rettferdighet!

Hvordan søker vi Guds rike først? Rett og slett ved å gjøre Guds vilje! Gud ønsker at vi skal adlyde det som er skrevet i Bibelen. Han vil at vi skal finne synden i vår egen natur i alle forhold og få seier over synden! Han ønsker at vi skal bli fri fra angst og bekymring. Han vil at vi skal være trofaste!

Bekymring er det motsatte av tro

Det motsatte av bekymring er tro. I tro kan du gå gjennom livet på jorden og ta alle dine beslutninger trygt fordi Gud vil veilede deg i hver eneste detalj. Tro er total, blind lydighet. Tro er at du gjør det Gud sier til deg før du vet hva resultatet vil bli. Tro er ikke at du forstår alt – tro er å gjøre det uansett fordi du stoler på Guds fullkomne omsorg og veiledning!

Tro betyr ikke at våre følelser (vår sjel) skjæres bort – det vil være mange dager og situasjoner der følelser av angst, motløshet, depresjon, sinne osv. vil presse hardt for å få tak i våre sinn. Det står skrevet at vi må stride troens gode strid. (1. Tim 6,12) Tro er ikke en følelse som ramler ned over oss når vi leser Bibelen, men et sinnelag, fulgt opp av handling. Det krever at vi skal være lydige mot Guds vilje, og det innebærer en kamp, da det betyr at vi må gi opp vår egen vilje og ikke lytte til våre egne følelser eller naturlige fornuft. Når vi føler en sterk angst i vår sjel så kan vi velge å tro på Gud i stedet for våre egne følelser og gå inn i kampen med et håp til Gud i våre hjerter! Vi kan ikke forvente en lett kamp, men du, for et resultat det blir! Tenk å kunne gå frem i fred og ro, vel vitende om at Gud tar vare på oss i hver eneste detalj!

Gud tar vare på oss

Les Guds ord, be til ham, og gjør hans vilje, selv om du ikke forstår hver lille detalj. Slik kan du søke Guds rike først! Gjør dette og Gud vil ta vare på deg.

Det betyr likevel ikke at du vil få alt sendt ned til deg fra himmelen på magisk vis, heller. Gud har aldri lovet at du alltid skal ha et stort hus og en fet jobb, at du alltid skal ha en god inntekt og fullkommen helse. Selvfølgelig blir det forhold for å prøve oss!

«For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» (Romerne 8,28)

Det står ikke at alle ting samvirker til det enkleste, mest behagelige livet! Det står at alle ting samvirker til gode. Gud vet nøyaktig hva som må til for å gjøre oss lykkelige både i dette livet og i livet som kommer. Selv om du ikke umiddelbart kan se hvorfor Gud arbeider slik han gjør, kan du gå i tro og være lydig uansett!

Vi må forlate alle våre egne bekymringer og bare gå fram i tro. Søk hans rike først! Så lenge vi er trofaste til å gjøre alt som Gud legger på våre hjerter, vil han være trofast til å ta vare på oss, både nå og i evigheten. Da er det egentlig ikke noe å bekymre seg for!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.