Våkn opp for alvor!

Våkn opp for alvor!

Hva betyr det å våkne for alvor? Hva gjør det med en Kristi disippel?

3 min. ·

Hvå det betyr å ta livet alvorlig

I 1. Korinter 15,34 står det: «Våkn opp for alvor og synd ikke!» Hva betyr det å våkne opp for alvor?

Å våkne opp for alvor betyr å være alvorlig når det gjelder å holde hele Guds ord; å være våken til å gjøre Guds ord i alle områder i livet mitt.

Å ta livet alvorlig betyr egentlig ikke at jeg tar på meg en alvorlig maske. Det er det jo ingen nytte i. En må ikke veksle alvor med tungsinn og alvorlige miner. En kan jo ha alvor midt i gleden og en kan ha alvor i den gladeste fest.

Å leve etter lyset som jeg har

Men alvor, det er å leve etter det lyset man har, å strekke seg etter mer. Gud har gitt sine befalinger for at vi skal holde dem nøye. Kun da kan det bli helliggjørelse, vekst og utvikling i det gode. Da blir det alvor!

Paulus så livets alvor så klart! I Apostlenes gjerninger 20,31 står det at han formante natt og dag med tårer. Slik så han livets alvor. De fem kloke jomfruer tok det dødsens alvorlig. De fem uforstandige jomfruer var også med på ferden, men dessverre tok de ikke livet så alvorlig, så de nådde ikke fram til brudgommen. (Matteus 25,1-13)

Handle etter Guds minner

Når jeg for eksempel blir minnet om å gi bort noe eller bekjenner noe, og jeg gjør det straks, uten å nøle og uten å vente, da tar jeg det alvorlig. Da la jeg ikke følelsene og fornuften hindre deg. Når jeg er handlekraftig, uten å utsette det jeg skal gjøre, da tar jeg det alvorlig i livet.

Noa bygget arken ved tro. For Noa var det fortapelse ikke å bygge. Å bygge, det var livet. Og slik må jeg se det når Gud virker på meg: Enten er det fortapelse eller så får jeg del i livet.

Noa trodde jo også at han måtte gjøre det nøyaktig om båten skulle bære. Og slik må jeg også arbeide med frykt og beven på min egen frelse, som det står i Filipperne 2,12. Det er å ta det alvorlig!

Alt Guds ord er alvorlig

Her er det mange ting jeg kan prøve meg selv på, om jeg tar livet alvorlig eller ikke. Guds ord er til meg og deg personlig, og det blir en evig dom for meg hvis jeg avviser det. Mitt liv skal dømmes etter det jeg har hørt, så dette burde jeg ta alvorlig. Alt Guds ord er alvorlig. I Ordet har Gud sin frelsesplan med oss når vi tar det alvorlig til vårt hjerte.

Ting å tenke på

Jeg vet at jeg tar livet alvorlig når jeg …

  • lever etter lyset som jeg har
  • strekker meg ut etter mer av Guds fylde
  • holder Guds ord med iver
  • handler straks når Gud minner meg, uten å nøle eller vente
  • gjennomfører Guds verk med nøyaktighet
  • tar hele Guds ord alvorlig

Artikkelen er basert på et foredrag holdt av Kåre J. Smith den 4. februar 2019.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.