Velg Jesus

«Velg Jesus» er en glimrende appell for de uomvendte til å komme til Jesus og akseptere ham som sin Herre og Frelser.

«Velg Jesus» er en glimrende appell for de uomvendte til å komme til Jesus og akseptere ham som sin Herre og Frelser. Den er skrevet av Otto Udd-Johansen, og synges her på engelsk av Dorcas Kyllingmark og Laura Sanchez.

Choose Jesus now while in life's radiant dawn of gladness;
Give Him your heart while you are young and full of life.
He is a faithful Friend in times of joy and sadness.
He'll lead you safely home through all life's storms and strife.Choose Him, my Savior, for now and ever;
No other friend cares so much for you.
While you are young, let Him become your true companion;
He'll be your very closest Friend your whole life through.O what a comfort in life's many situations
To have a Friend who can give help in everything.
Though in this world you're mocked and suffer tribulation,
You'll find true comfort in your Savior, Lord and King.

Choose Him, my Savior, for now and ever;
No other friend cares so much for you.
While you are young, let Him become your true companion;
He'll be your very closest Friend your whole life through.

O when your sojourn here on earth at last has ended,
A crown eternal waits and glory is in store.
The joy you then will know can not be comprehended.
You'll see your Savior and be His forevermore.

Choose Him, my Savior, for now and ever;
No other friend cares so much for you.
While you are young, let Him become your true companion;
He'll be your very closest Friend your whole life through.

Almond Blossom #452
Translated from Norwegian. Used with kind permission of Edvin Hals.Velg Jesus, du som star i livets lyse morgen,
gi ham ditt hjerte nå mens du er ung or varm.
Han er en trofast venn i gleden som i sorgen,
og leder deg så sikkert gjennom verdens larm.Velg ham, min Frelser. Velg ham for livet.
En bedre venn kan du aldri få.
Blir han din venn i ungdomstiden, er det givet
at han blir med til sist, når du blir gammel, grå.Hvor trygt når livets alvor møter deg på ferden,
å ha en venn som hjelpe kan og alt forstår.
Om du blir hånet, misforstått i denne verden,
fortrøstningsfullt til Jesus, Frelseren, du går.

Velg ham, min Frelser. Velg ham for livet.
En bedre venn kan du aldri få.
Blir han din venn i ungdomstiden, er det givet
at han blir med til sist, når du blir gammel, grå.

Når så din vandring her omsider er til ende,
skal du få seierens uvisnelige krans.
Å, hvilken glede i ditt hjerte du skal kjenne:
Tenk, se din Frelser, og for evig være hans.

Velg ham, min Frelser. Velg ham for livet.
En bedre venn kan du aldri få.
Blir han din venn i ungdomstiden, er det givet
at han blir med til sist, når du blir gammel, grå.

Mandelblomsten #452
Gjengitt med tillatelse av Edvin Hals.

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.