Venter du på et under?

Hva må til for at vi skal adlyde?

Skrevet av Nellie Owens
Venter du på et under?

Hva må til for at vi skal adlyde?

Bibelen er stappfull av mirakler. Gud delte Rødehavet, han sendte ned mat fra himmelen til israelittene i deres nød, og reiste til og med Jesus opp fra de døde!

Jesus utførte også mange mirakler i sin tid. Han helbredet blinde og lamme, gjorde vann til vin og vakte mennesker tilbake til livet som tidligere ble antatt å være døde.

De fleste er nok enige i at det ville være fantastisk å oppleve slike ting.

Tenk deg at du var blant israelittene som Moses førte ut av Egypt. Du står midt i Rødehavet. Gud har nettopp delt havet helt i to, og du går på tørr grunn, med enorme vegger av vann på begge sider. Kanskje du til og med kan se fiskene på hver side. De svømmer forvirret forbi, mens du går mot sikkerhet og frihet.

Eller du er en håndverker i landsbyen Betania. En mann ved navn Lasarus, som du kjente godt, har vært død i fire dager. Du var med å bære ham til graven og du så familien hans sørge over ham. Men nå, etter at Jesus Kristus ba ham komme ut av graven lever han igjen! Han går mot deg, frisk og sterk, og gir deg et varmt håndtrykk.

Etter å ha opplevd under som disse kan jeg aldri tvile igjen, tenker du.

Avhengig av tegn og under

Likevel er det akkurat det som skjedde for så mange. Selv om folk så og opplevde slike fantastiske ting, tvilte de allikevel. (Salme 106,13, Johannes 12,37) Få stolte uforbeholdent på at Gud ville ta vare på dem, selv etter at han hadde vist dem at han ville gjøre det, gang på gang. «Og Herren sa til Moses: Hvor lenge skal dette folket forakte meg? Og hvor lenge vil de la være å tro på meg, enda jeg har gjort så mange tegn blant dem?» 4. Mosebok 14,11

Det er av naturen veldig lett for oss som mennesker å tvile. Vi er svært avhengige våre sanser, eller hva vi ser, hører og føler. Resultatet er at vi ofte stiller spørsmål ved Gud eller ber om at tegn eller under skal utføres før vi velger å være lydige mot ham. Det er derfor ingen tvil om at mirakler har spilt en viktig rolle gjennom historien. De er beskrevet i Guds ord som en hjelp for leserne til å tro, selv i dag. (Johannes 20,31) Men det er viktig å innse at mirakler i seg selv, ikke helt tilfredsstiller oss, selv om de er fascinerende. Det eneste som virkelig kan tilfredsstille oss i livets forhold er det som disse tegn og under skal fremkalle: tro.

En levende tro

Vi må ha en levende tro på Gud! Denne troen strekker seg langt utover bare å tro på at Gud finnes. Levende tro betyr at vi stoler på Gud i alle situasjoner og søker å gjøre hans vilje, uavhengig av hva vi ser eller føler. Levende tro betyr at vi tror på Guds ord og profetenes ord, på ordene til Jesus Kristus og apostlene, selv når det ikke er noen klare tegn eller mirakler. Til syvende og sist er levende tro lydighet, selv når vi ikke forstår alt.

Hvis vi virkelig tror på Gud vil vårt liv komme inn i fullkommen enhet med hans Ord. Når Guds ord sier «vær ikke bekymret for noe», for eksempel, bør vi ikke sitte og bekymre oss for vår økonomi eller hvor umulig eller håpløs vår situasjon kan fremstå. Vi bør heller ikke forvente at penger skal regne fra taket. Nei, vi må være lydige mot Guds ord, ta opp en bevisst kamp og avvise tanker om rastløshet og tvil. På samme måte når vi er midt i lidelsene, når vi føler oss fortapt eller forvirret, skal vi ikke forvente at Gud vil komme og fikse alt på en mirakuløs eller spesiell måte. Nei, vi må glede oss, akkurat som Paulus skriver, og velge å takke Gud for de prøvelsene vi står overfor i stedet for å klage eller bli bitre. Vi må tro at Gud vil bruke hver situasjon til å forandre oss, selv når vi ikke forstår eller våre følelser er på bånn.

Resultatet

Resultatet av en slik tro og lydighet til Gud er at vi blir urokkelige. Vi stoler på ham og søker å gjøre hans vilje, og han er derfor i stand til å gjøre utrolige ting for oss. (Josva 3, 5) Men, de som tviler, de som ikke er villige til å tro på og gjøre Guds Ord, «… ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden.» Jakob 1, 6 .Slike mennesker er avhengige av ytre ting; de blir lett distraherte, forvirrede og motløse og på grunn av deres manglende tro, kan ikke Gud gjøre et arbeid i deres liv.

Gud vil ikke at vi skal være avhengige av ytre tegn og mirakler. Å være vitne til et mirakel er en tidsmessig ting, men tro og lydighet til Gud har evig verdi. Det er også disse tingene som Gud har ønsket av oss alle sammen: at vi betingelsesløst tror på ham og søker å gjøre hans vilje uten egne krav, forventninger og bestillinger. «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» Hebreerne 11, 6

Ikke vent på et tegn, et under eller en mirakuløs hendelse. «Bring hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!» Malaki 3, 10. Hvis du gjør dette, hvis du velger å tro på den levende Gud og adlyde hans ord, hvis du ubetinget gir ham livet ditt, vil du garantert oppleve hans rike velsignelser og mektige kraft i livet ditt!

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Jeg er korsfestet med Kristus

Skrevet av Elias Aslaksen

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.