Vet du hva Guds tanker om deg er?

Vet du hva Guds tanker om deg er?

Det er ved tro på Gud at vi kommer til fremtiden som han har planlagt for oss.

5 min. ·

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11.

Gud har fredstanker for oss alle og han vil gi oss fremtid og håp. Derfor sendte han sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. (Johannes 3,16) Det er ved troen på ham at en får del i denne fred og hvile og ved det får en fremtid og et håp.

Et løfte for fremtiden

Hele verden ligger i det onde og vantroen har grepet folket. De fleste tror bare på det som er fremkommet ved menneskers vilje. Derfor mister de også sin fremtid. Livet blir bare styrt av jordiske begjær. Så lenge det går som de vil, er livet bra, men når noe går imot dem, når situasjoner oppstår som er vanskelig for dem å bære, noe det stadig gjør, da blir livet surt for dem selv og omgivelsene.

Alt dreier seg om de jordiske behov. Det åndelige som har fremtiden i seg, er lukket for de aller fleste menneskene.

Abraham derimot, trodde på Herren, og Herren regnet ham det til rettferdighet. (Romerne 4,3) Gud ble så begeistret over at det var en som trodde på ham, at han der og da ga Abraham et løfte både om en ætt og et land. I dette løfte lå Abrahams fremtid.

Lot derimot, manglet den samme himmelske visjon, og søkte de grønne gressganger og denne verdens herlighet. Dette valg var skjebnesvangert og ved dette valg mistet han ikke bare samfunnet med Abraham, men han mistet også sin fremtid. Tenk hvilke muligheter han hadde. Han kunne jo bare ordnet opp i denne trette, og fortsatt å ha samfunn med sin onkel, og fått del i hans velsignelse.

Ta de riktige valgene

Må vi som lever i vår samtid med alle de valgmuligheter vi har, gjøre de rette valg slik at vi ved Abrahams tro kan komme inn i hans løfter, der det er fremtid og håp.

«Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet.» Romerne 5,1-2.

Vi ser at det er bare ved denne dyre tro som Abraham hadde, og som Jesus var opphavsmann og fullender til, at vi får adgang til den nåde som Jesus var full av. Tro ikke på din egen vilje eller din egen kraft. Tro ikke på kjøds vilje og heller ikke på følelser og fornuft, men tro på den levende Gud, og hans planer og fremtid for deg. «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» Hebreerne 11,6. Dette må være helt bevisst for oss. Vi har å gjøre med en Gud som lever! Dette må våre bønner også vise. Ved troen på ham får vi adgang til nådens trone. (Hebreerne 4,16)

Hvor vi har fremtid og håp

Adgang til nåden betyr, adgang til det vi trenger aller mest her i livet, nemlig hjelpen og kraften i den Hellige Ånd, slik at vi kan seire over alt kjøds begjær, og gjøre de riktige valg i livets mange forhold. Her ligger vår fremtid. Ånden skal lære oss alle ting, og minne oss om alle ting, og er vi lydige mot denne tale, får vi del i hans fred, ikke som verden gir, men den fred Jesus kom med. Denne fred opprettholdes, ikke med kuler og krutt, men ved den kraft som stråler ut fra en som ikke lever etter kjødets lyster, men som vandrer i Ånden og gjør Guds vilje.

La oss bruke nådens trone flittig. Her ligger vår fremtid og vårt håp. I dette liv kan vi også rose oss av håp om Guds herlighet, om guddommelig natur, som skal være med oss inn i all fremtid – det evige. Og i denne kraft kan vi også rose oss midt i våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Fra slike mennesker kjenner vi det er fred, og det stråler fremtid og håp, dette som var Guds tanker for oss mennesker.


Dette er en redigert versjon av an artikkelen «Fremtid og håp», som først ble publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i februar 2003.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.