Vet du hvem Jesus er?

Vet du hvem Jesus er?

Det viste seg at folk ikke visste hvem Jesus var da han var på jorden. Slik er det stort sett fremdeles.

Jesus spurte sine disipler: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»  (Matteus 16,13) Det viste seg at folk ikke visste hvem han var. Slik er det stort sett fremdeles.

Jesus spurte sine disipler: «Men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himmelen.» Matteus 16,16-17.

En mann av kjøtt og blod

Jesus stod der som en vanlig mann av kjøtt og blod, av Davids slekt. (Romerne 1,3) En ubetydelig og lite attraktiv mann. (Jesaja 53,2) Ikke en gang disiplene visste hvem han var. De hadde ennå ikke oppdaget at Jesus innvendig allerede hadde båret sitt kors daglig i tretti år og dermed overvunnet all synd som han ble fristet til (Hebreerene 4,15 og Åpenbaringen 3,21)

Gud kunne ubegrenset åpenbare seg i Jesus i den tid. Lenge før korsfestelsen på Golgata ble et faktum, var det en annen, skjult død på korset som virket i Jesu legeme (Lukas 9,23), slik at det levende Guds ord hadde blitt kjød og bodde blant dem. (Johannes 1,14) «Gud med oss» var bokstavelig talt blitt sant.

Mens det forble skjult for de andre, fikk Peter en åpenbaring fra himmelen; han så at denne mannen var den levende Guds Sønn, Kristus, den lovede Messias. Jesus kalte Peter salig. Alle som får Jesus åpenbart, blir usigelig lykkelig.

Åpenbaring om Jesus

Peter var ulærd. Han tilhørte ikke de skriftlærde. Det gjorde derimot apostelen Paulus i utgangspunktet. Men Paulus sa også senere at han mottok Guds evangelium fordi Gud etter sin gode råd åpenbaret sin Sønn i ham,  og at han ikke samrådde seg med kjød og blod. (Galaterne 1,16) Det spiller ingen rolle om vi er høyt utdannet. Uten åpenbaring fra vår himmelske Far, forblir Jesus ukjent for oss, selv om vi er oppdratt som kristne, som vet at Jesus ble korsfestet på Golgata.

Men hvorfor får ikke alle åpenbaringen om Jesus, og finnes det så mange forskjellige og feile meninger om ham? Hvem mottar en åpenbaring fra Gud i himmelen? En av Jesu disipler spurte en gang: «Hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Jesus svarte: Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» Johannes 14,22-23.

Jesus åpenbarer seg ikke til verden, selvom man kalles religiøse og synger om Jesus. De som er villig til å gjøre Jesu bud av kjærligheten til Jesus, elsker Jesus inderlig, og de tilhører ikke verden. Det er: Tro som Skriften sier. Da kan vi flykte fra verden og denne verdens fyrsters makt, og kan vi gå inn i en utvikling hvor vi «når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham.» Efeserne 4,13.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.