Vet du hvorfor Gud ga deg et legeme?

Vet du hvorfor Gud ga deg et legeme?

Jesus hadde et legeme, akkurat som oss, og han forsto at han ikke var på jorden for å reagere etter sine egne lidenskaper og lyster.

5 min. ·

Vårt legeme, eller vår kropp, er den største personlige kapitalen som vi har mottatt fra Gud. Med dette dyrebare redskapet har vi valget enten å fremstille det for Herren til hans ære, eller å ødelegge det ved å gi etter for våre lyster.

Hva slags legeme laget Gud for Jesus? Han ble ikke skapt som englene. Han ble ikke skapt som Adam før syndefallet.

«Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det … Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder.» Hebreerne 2,14.17.

Menneskets legeme

Menneskets legeme er laget med lidenskaper og lyster. (Galaterne 5,24) Vi er med andre ord født med tilbøyeligheten til å følge våre lyster og å gjøre synd – å gjøre vår egen vilje, å sette egne ønsker først, å være hovedsakelig opptatt med våre kropper, våre behov, vår vilje. Det er menneskets naturlige tilstand. Det er et resultat av syndefallet i Edens hage. Da Adam og Eva lot seg bedra av djevelen til å være ulydige mot Gud, kom synden inn i menneskets natur og ble arvet av alle deres etterkommere.

I motsetning til dette sier Jesus: «… et legeme dannet du for meg. … Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud.» Hebreerne 10,5-7.

Gud ga Jesus et menneskelegeme – akkurat som våre. Han arvet også lidenskaper og lyster i kjødet. Likevel forsto Jesus at han ikke var på jorden for å reagere etter disse lidenskapene og lystene. Hvorfor dannet Gud et legeme for Jesus? For å gjøre Guds vilje, og å gjøre det mulig for oss å gjøre det samme.

Blir vi fristet? Ser vi en annen lov i våre lemmer når vi vil gjøre det gode? Kjenner vi fremdeles at synd er tilstede hos oss? (Romerne 7,21-24) Hvis vi gjør det, må vi anta at Jesus opplevde det samme, siden han «er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd». Hebreerne 4:15. Synden ble fordømt i dette legemet som Gud hadde dannet. Han fordømte synden i kraft av en evig Ånd. (Romerne 8,3; Hebreerne 9,14)

Fordi vi har det samme legemet som Jesus hadde, og fordi han sendte oss den samme evige Ånd som var med ham i hans kjøds dager, må vi tro at det er mulig for oss å gjøre det samme.

Legemet er for å gjøre Guds vilje

«Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.» Galaterne 5,16.

Kjødets lyster er iherdige. Øynene vil se på urene ting. Våre tanker vender seg lett til de tingene som er gale – ondskap, misunnelse, grådighet, begjær – fordi disse tingene er naturlige for det menneskelige kjød. Lystene er årsaken til all fordervelse i verden (både stort og smått). Men Gud ga oss ikke et legeme slik at vi skulle gi etter for dets lyster og begjær. Han ga oss et legeme for å gjøre hans vilje og seire over den onde.

«Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden.» Matteus 6,10.

Hva er Guds vilje for oss? Vår helliggjørelse. At vi blir gjort lik Kristi bilde. Og vi kan ikke bli helliggjort eller bli lik ham med mindre vi frigjøres fra det som er menneskelig. Skritt for skritt, fristelse etter fristelse, døder vi kjødets lyster.  Vi frigjøres fra kjødets krav ved å ofre vår egen vilje i Åndens kraft. Slik får vi del i helliggjørelse. Vår naturlige måte å reagere på kan endres. Vi kan forvandles. Vi trenger ikke å dø uforandret fra hvordan vi ble født.

Jesu liv

Jesus sa: «Dit jeg går, vet dere veien.» Johannes 14,4. Du kan begynne med å leve i Ånden og vandre i Ånden nå, med en gang! Kraften og visdommen du trenger for dette er lett tilgjengelig – gratis. Du må da gi opp dine egne egoistiske interesser, men det er ingenting verdt å ta vare på; alt sammen er bare evig tap. Søk Gud og lær å elske ham mer enn dine lyster! Guds kraft og visdom kommer til deg når du tror på ham og er lydig mot hans vilje.

For et evangelium dette er! «Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme.» 2. Korinter 4,10. Jesu legeme var det første legemet der denne døden over synden fant sted. Det er derfor det kalles «Jesu død». Den virket så kraftig i Jesu legeme at han aldri syndet. Resultatet var at livet som var med Faderen ble åpenbart på jorden ved hans legeme, slik at disiplene kunne se det, høre det og berøre det. (1. Johannes 1,1-4)

Det beste vi kan gjøre med denne store gaven vi har mottatt fra Gud, er å forherlige ham ved våre liv. Jesu liv kan åpenbares i de legemene som Gud har dannet for oss, slik at det kan ses og høres og berøres.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.