Vi er Guds verk, skapt i Kristus Jesus

Vi er Guds verk, skapt i Kristus Jesus

Gud har skapt oss med vilje, til gode gjerninger. Nå lever vi i en spesiell nådens tid.

4 min. ·

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Efeserne 2,10.

Hvem er Guds verk?

Salige er disse «vi» som er med i Guds herlige verk. Det står hvem disse «vi» er først i kapitlet. Det er de som er gjort levende med Kristus. Før var de overtredere og gjorde synd. Tidligere vandret de etter denne verdens løp og var i besittelse av den ånd som er virksom i vantroens barn. Tidligere vandret de etter sitt kjøds lyster og gjorde kjødets og tankenes vilje. Men nå er det ikke slik lenger. Gud som er rik på miskunn har i sin store kjærlighet tatt seg av dem. Nå er de oppreist til et nytt liv ved troen på Jesus Kristus til å gjennomføre nye og gode gjerninger fremvirket ved den Hellige Ånd.

De er trette av å følge sine lyster, og er fullt overbevist om at bare Guds gode og velbehagelige vilje kan gjøre dem godt og evig gagn. Det er disse «vi» som har så store og rike muligheter ved å være et verk i Guds hender.

Et annet verk

De som lever etter kjødets og tankenes vilje er også et verk. De formes og dannes ved den ånd og det miljø de lever i ved alt som de ser, leser og hører. Denne verdens visdom er gjennomsyret av avind og alle slags onde intriger.

Men det er ikke slik med Guds visdom. Den er ren og god, og salig er de som blir formet og dannet ved denne til ærens redskaper i tid og evighet. De hugges og meisles til ved Guds ord og vilje, så de passer nøye til den stilling de får i den kommende tiden. De forenes i samme Ånd og sinn som de hellige alltid har hatt. Om Paulus og de øvrige apostler plutselig dukket opp blant disse «vi» i dag, så ville de smelte fullkomment sammen med dem.

De små ting i livet

Hver eneste en av alle disse «vi» er forkastet av mennesker, men er dyrebare og kostelige for Gud. (1. Peter 2,4) De er utskilt til å være et Guds eiendomsfolk nidkjært til gode gjerninger som Gud legger ferdige for dem fra morgen til kveld. Hver eneste liten gjerning er meget verdifull og har evighetsbetydning. Da ser de at alle dagliglivets småting er egentlig store og hellige ting som er vel tilrettelagt av Gud. Alle livets motganger og prøver er Guds gode og kjærlige inngrep til vårt evige ve og vel.

I denne stilling er det vanskelig å bli motløs og forsakt. Gud har jo tatt seg av oss slik at han i de kommende tider kan vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. (Efeserne 2,7)

«Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. Dårlig handlet de mot ham, de er ikke sønner av ham, en fordervet og vrang slekt.» 5. Mosebok 32,4-5.

Gud er uendelig god og vil oss bare godt med sitt ord og sin vilje, men er vi gjenstridige og ulydige, blir vi utenfor hans herlige og fullkomne verk og blir stående med skammen i all evighet.

Nådens tid

Det er fortsatt nådens tid med mulighet for å bli med i dette Guds verk som snart skal avsluttes, men det må en radikal utskillelse fra verdens ting og full overgivelse til for at Gud kan danne oss. Vi må nøye vokte innfallsportene til vårt hjerte gjennom øyne og ører. Det vi ser og hører gjør et visst inntrykk på oss og er med på å forme vårt sinn og vesen. Vi bør derfor være nøye med det vi leser, hører og ser på, slik at vi ikke fyller vårt hjerte med alle slags mennesketanker. Det er en ond og farlig verden vi lever i og vi må vokte både oss selv og våre barn, så vi ikke blir formet og dannet av tidens ånd og meninger, men av Guds ord.

Paulus formaner Timoteus til å gi akt på alt det som var rent, sant og ære verdt. Han formaner ham til å legge vinn på opplesningen av Skriften. Han skulle tenke på Guds ord og leve i det slik at hans fremgang kunne bli åpenbar for alle.


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert med tittelen «Hans verk» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i mars 1955.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.