«Vi så hans stjerne i Østen …»

«Vi så hans stjerne i Østen …»

Forstår vi at Gud alltid er veldig nær oss? Hver dag, hele vårt liv? Juleevangeliet kan virkelig åpne øynene våre for dette.

2 min. ·

Forstår vi at Gud alltid er veldig nær oss? Hver dag, hele vårt liv? At han har en plan med alt som skjer i livet vårt. Juleevangeliet kan virkelig åpne øynene våre for dette.

Gud sørget for at en stjerne plutselig dukket opp på himmelen. Stjernen viste de vise menn fra Østen den lange veien til Betlehem. «Vi så hans stjerne i Østen», fortalte de kong Herodes.

Hundrevis av år tidligere hadde Gud fortalt profeten Mika at Messias skulle bli født i Betlehem. Derfor fikk keiser Augustus i Roma, like før Jesus-barnet ble født, ideen om at alle de hundretusener av mennesker i hans imperium skulle registreres. Ellers hadde Jesus-barnet blitt født i Nasaret.

Himmelen er nær

Det var nok svært få mennesker den gang som forsto hvor nøyaktig Gud styrte alt. Det var nok svært få mennesker den gang som forsto at Gud, fra himmelen, hadde ordnet det slik at babyen skulle bli født den natten i en stall i Betlehem. Hvor nær himmelen egentlig er ble også vist svært tydelig den natten, da en stor hærskare engler brøt ut med, «Ære være Gud i det høyeste!» Men dette store øyeblikket gikk datidens skriftlærde hus forbi – til tross for all deres bibelkunnskap. Gud kunne derimot gjøre det klart for et par gudfryktige mennesker, noen enkle gjetere, og noen vismenn fra Østen.

Å få se Gud

Men hvor nær himmelen og nær sin himmelske Far levde vel ikke dette barnet senere i livet! Hver dag, hele livet. Og hvor nøye styrte den himmelske Far senere livet til Jesus! Hver dag, hele livet.

På jorden skjer det også mye nå, hver eneste dag. Og det skjer også veldig mye i din og min lille verden hver dag.

Hvordan er det? Har vi bare øyne for vår lille verden? Eller kan Gud også vise oss «stjernen i Østen», slik at vi får se Gud i himmelen, som er så nær? Gud, som også har en plan med våre liv. Han som så gjerne vil at vi skal leve for ham. Som også vil lede og styre vårt liv så nøyaktig.

Jul: lysets fest

Jul: lysets fest. Jul: fødselen til ham som sa: «Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh. 8, 12)

Jul: Et budskap fra himmelen om å følge ham av hele vårt hjerte, hver dag i vårt liv – han som også vil være livets lys i ditt og mitt liv.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.