Ville du sette ditt liv til for kjærlighet?

Ville du sette ditt liv til for kjærlighet?

Jesus sa at den største kjærligheten er å sette livet til for sine venner. Vi kan være hans venner ved å sette vårt liv til for ham!

5 min. ·

«Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine. 14Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere.» Johannes 15,13-14.

Her beskriver Jesus hvordan en kan få tak i ekte kjærlighet. Ekte kjærlighet er å gi sitt eget liv, sin egen vilje, det som en har kjært her i verden, for sine venner. Ånden godkjenner nettopp denne uselviske og lydige holdningen. Åndens sans er liv og fred.

Å sette sitt liv til for Jesus

«Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!» Matteus 7,22-23.

Disse menneskene hadde blitt noe ved Jesu navn, men hadde ikke kommet inn i det livet hvor de lærte Jesus å kjenne. Skal man bli bevart i den første kjærligheten for ham – kjærligheten man hadde når man først gå sitt liv til ham – så må en vokte seg vel for tankene som dreier seg om en selv. Dette er vel det første skritt bort fra den inderlige kjærlighet til Gud, som er helt ren fra egen ære osv.

Jesus spurte Peter tre ganger: Elsker du meg mer enn disse? (Johannes 21,15-17) Det spørsmålet burde vi nok spørre oss selv mange ganger i livets forhold. Mitt i all sin nidkjærhet for Gud så ligger egenkjærlighet, egenrådighet, tanken om egen ære osv. ikke så langt ifra oss! Elsker vi ham mer enn disse ting? Da setter vi vårt liv til for ham!

Les også: 60 grunner til at Jesus Kristus er alt for meg

«Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.» 1. Korinter 13,4-6.

Ånden viser oss vår synd og vårt egosentriske trekk, som må dødes. Dette er et møysommelig arbeid, hvor det kreves at vi erkjenner sannheten om oss elv og elsker den av hele vårt hjerte. Det er denne ydmykheten og ærligheten som fører oss til seier over synd og at vi blir likedannet med Kristi bilde. (Romerne 8,29) Har vi andre hensikter i livet enn det å få del i Kristi dyder, blir alt veldig vanskelig.

Vil vi for eksempel ta vare på vår egen ære, så er det umulig å være tålmodig, langmodig osv. Å prøve å holde fast ved egen ære vil holde oss tilbake slik at disse dydene ikke kommer fram. «Hvordan kan dere tro, dere som tar ære av hverandre? Og den ære som er av den eneste Gud, den søker dere ikke.» Johannes 5,44. Det er umulig å lide for Jesu navn skyld, og samtidig å holde fast på sitt eget ego.

Den første kjærlighet for Jesus

Johannes skriver til engelen i Efesus om det han hadde imot ham: «… du har forlatt din første kjærlighet.» (Åpenbaringen 2,4) Engelen var fremdeles virksom, men litt etter litt sluttet han å være opptatt av å fornedre seg selv. Jesus er interessert i at hans liv kommer til syne ved våre gjerninger, ikke antallet gjerninger. Kommer man ut av fornedrelsen så vil gjerningene etterhvert smake beskt og være lite velbehagelig, ettersom fattigdommen i ånden blir borte.

Våre gjerninger skal preges mer og mer av visdom og av alle Kristi dyder. «… så legg nettopp derfor all vinn på at deres tro viser seg i rett liv, og i det rette liv kunnskap …» 2. Peter 1,5. Da blir vi bevart i Kristi kjærlighet. «For når disse tingene finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus.» 2. Peter 1,8. Peter beskriver tidligere den fantastiske utviklingen til en som er grepet av Kristus.

Gud hjelper oss slik at vi bevares i den første kjærlighet, fokusert på hva vi må bringe i Kristi død, og la alt annet komme i neste rekke. «Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. 42Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Lukas 10,41-42. Alt det andre her i livet vil før eller siden bli tatt fra oss. «Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» 1. Korinter 13,13.


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert med tittelen «Kjærlighet som drivkraft» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i desember 2010.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.