Visste du at Jesu liv kan bli ditt liv?

Visste du at Jesu liv kan bli ditt liv?

Å være lydig mot de ord som Jesus talte fører oss til liv i overflod.

3 min. ·

Jesus er livet

«Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Johannes 14,6.

«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. … I ham var liv, og livet var menneskenes lys. … Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.» Johannes 1,1.4.14.

«Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv.» Johannes 6,63.

«Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord …» Johannes 6,68.

Hold hans bud

Hvis vi vil at livet som var i Jesus skal bli vårt liv, må vi være lydige mot livets ord. Vi må holde hans bud. «Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.» Johannes 14,15. Hensikten med livet som han levde og ordene som han talte, var at de også skulle bli vårt liv. Vi bør ta opp vårt kors hver dag og følge ham. (Lukas 9,23) Det er det som vil føre oss til evig liv.

«For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.» Romerne 8,29. Dette betyr at det skal være mange som holder hans bud for å bli likedannet med hans bilde. Det er et valg som vi tar. Vi velger å gjøre det gode, og det er det som bringer liv og velsignelse! (5. Mosebok 30,15.19) Og for å gjøre dette må vi være kjent med Ordet. «Legg vinn på opplesningen av Skriften, på formaningen og på læren … Tenk på dette, lev i dette …» 1. Timoteus 14,13.15.

Kristi liv i oss

«Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. … Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!» Galaterne 5,16.25. Her kan vi se veien til livet. Lydighet mot Jesu bud fører til seier over kjødets lyster. «Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til – du som òg har avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner!» 1.Timoteus 6,12. For å kunne stride troens gode strid gir Gud oss ​​Den Hellige Ånd, både for å påpeke det som må overvinnes, og å gi oss makt til å overvinne det.

Da blir Kristi liv åpenbart i oss. (2. Korinter 4,10) Vi ​​blir ambassadører av hans liv; vi lever for at han kan bli herliggjort, og for at når han åpenbares, så skal vi være rene som han er ren – vi skal bli ham like! (1. Johannes 3,1-3)

Lovet være Jesus som kom ned til jorden for å vise oss hvordan vi skal leve, slik at vi kunne få liv og ha det i overflod! (Johannes 10,10) Å leve på denne måten gir oss et liv som er så mye mer enn alt vi kan oppleve her på denne jorden. Vi begynner allerede å smake og oppleve evig liv mens vi er her – Åndens velsignede frukter.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.