15 sitater av Elias Aslaksen for den søkende kristen

15 sitater av Elias Aslaksen for den søkende kristen

Disse sitatene viser en liten del av visdommen og livet Elias Aslaksen hadde fått del i.

5 min. ·

Som en av hovedstøttene i Brunstad Christian Church (BCC) var Elias Aslaksen den perfekte medarbeider for Johan Oscar Smith, og han hadde med seg en unik talemåte på møtene.

Aslaksen var en begavet taler og var flink med ord, men det var ikke dette som ga hans ord så mye dybde. Det var heller en dyp ydmykhet og et liv med Gud som var umulig å skjule. Disse sitatene viser en liten del av visdommen og livet han hadde fått del i.

Les mer om Elias Aslaksen.

Hvorfor være kristen?

Å være kristen er det eneste som kan gjøre hvert menneske, hvor ulykkelig og elendig de enn måtte være, fullt ut lykkelig.

Be uavlatelig

Vil du ha liv og atter liv, mer og mer, stadig fremgang, mer og mer renselse og lutring, likedannelse med Kristi bilde – vil du stadig videre frem, skritt for skritt, da be og atter be, be uavlatelig!

Gud gir den ydmyke nåde

Ydmykhet er grunnloven for all frelse, og nå står det lys levende for meg at det i dypeste forstand ikke er noen annen sak. Gud gir den ydmyke nåde, og hva mennesker synes og mener om meg, spiller ingen rolle. Den stolte eller hovmodige eller overmodige eller selvkloke får Gud til motstander.

Ydmykhetens lov

Den seg selv – frivillig går ned av egen drift – skal opphøyes. … Er en bitte lite grann ydmyk, lykkes det bitte lite grann, og er en ekstra ydmyk, lykkes det ekstra godt.

«All ydmykhet og all saktmodighet»

Det er ingen overdrivelser i Skriften. … «All ydmykhet og all saktmodighet» – da er man rotfestet og grunnfestet i ydmykhet og saktmodighet, da er det slik at man kan simpelthen ikke noe annet enn å være ydmyk og saktmodig.

Lydig uten å forstå

Det noen som oppfatter lydighet slik at når de selv personlig blir enige i det som står i Bibelen, så skal de gjøre det. Men da er det jo ikke lydighet, når jeg selv forstår det slik. Da gjør jeg jo som jeg forstår det.

Trengsler og prøvelser

Trengsler og prøvelser er noe av det mest nyttige som finnes i hele kristenlivet, fordi alle de trengslene og alle de prøvelsene viser oss med fullkommen tydelighet, det overbeviser oss fullkomment om hvorledes det står til med oss. … Sannheten er altså den, at Gud sender oss ikke vanskeligheter. Vi kan si: Er ikke trengsler vanskeligheter da? Nei, langt ifra! Det er en hjelp til å se hvor – vi står.

Ingen vanskeligheter!

Vanskeligheter er noe vi lager selv, ved at vi ikke tar det slik som Bibelen lærer oss – og Bibelen lærer oss i alle mulige slags situasjoner hvorledes det er Guds vilje at vi skal ta det. Og når vi gjør det, finnes det aldri vanskeligheter.

Tro har ingen ting med å forsøke å gjøre

Når vi sier vi skal forsøke, så er det det samme som vantro, for det betyr da at kanskje det lykkes og kanskje ikke — og det er hundre prosent vantro.

Levende tro

Troen på livets ord er den sterkeste makt som eksisterer i universet.

Alle ting samvirker til gode

Det går ikke an å sørge. Det er helt umulig å sørge. Jeg tror på Rom. 8, 28, derfor går det ikke an. Det er en umulighet. Å tro på Rom. 8, 28 er det samme som å være overlykkelig i et eneste kjør natt og dag i alle mulige forhold, trengsler og greier.

Lykke

Bibelen dreier seg altså om å bli fullkomment lykkelig, ikke bare på medgangens dag. Da er ugudelige folk også blide og synger. Men bestandig – på motgangens dag, på trengselens dag – alltid– uten unntagelse.

Døm ikke

Og så lyder Jesu ord: Døm ikke. Det står ikke: Døm ikke for hardt, og vær ikke for mye tilbøyelig til å dømme, og vær ikke så snar til å dømme, det står ikke noe om det der. Det står: Døm ikke – IKKE – basta. Ikke i det hele tatt, ikke én unntagelse, det er Guds ord, det er Jesu ord.

Frihet fra å gjøre synd (Johannes 8,31-36)

Å synde, eller å gjøre synd, det er å gjøre hva man på forhånd vet er imot Guds ord og vilje. Det er å falle i fristelser. Det fremgår med all tydelighet av denne tekst at Kristus vil frigjøre oss fra dette, – helt og holdent. Og dette blir da igjen det samme som å leve et seirende liv, og en herligere frihet kan vi ikke tenke oss: Alltid å seire! Aldri å synde!

Alltid seier (2. Korinterne 2,14)

Det er jo nøyaktig det samme som: Aldri nederlag! Aldri falle i synd! Aldri gi etter for fristelse til noen som helst slags synd! Aldri vrede, aldri fornærmelse, aldri bekymring for noe som helst!
For en frigjørelse! For en velsignelse! Slik velsigner Gud alle og enhver som er helhjertet og som er ydmyk av hjertet.

Sitatene er hentet fra bøkene «Elias Aslaksens siste taler», «Guds veier til himmelen», «Å være kristen», «Velsignelsens evangelium» og «Sann frihet»
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstadchurch.us

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.