15 sitater om tro av Aksel J. Smith, som bryter gjennom alt mørke!

15 sitater om tro av Aksel J. Smith, som bryter gjennom alt mørke!

Denne troens ånd har makt til å bære oss gjennom alt som kommer på.

6 min. ·

Aksel J. Smith var høyt aktet som en hyrde i hans tjeneste. Hans liv var preget av en urokkelig tro på Guds kjærlighet og makt, og hans skrifter har vært i stand til å lede mange mennesker ut av mørket og inn i den samme uovervinnelige troens ånd. Disse sitatene er hentet fra ulike artikler av Aksel J. Smith, skrevet over en periode på nesten 50 år.

Tro på Guds kjærlighet mot oss!

«Når vi treder frem for Gud, må vi tro at han er til og at han lønner oss med det vi ber om. Vi må tro at han ser oss og at han er full av kjærlighet, omsorg og godhet. Han kjenner alle våre vanskeligheter og snur og vender alt til det gode, bare vi elsker ham og tror på ham. Han har tellet alle våre hodehår, og han sørger for at ingen fristelse eller prøve blir for stor for oss. (1. Korinter 10, 13)» 
Fra «Tro, uten å tvile», juni 1966

«Guds kjærlighet til oss overgår alt hva vi kan fatte og forstå. Til minste detalj er vi innesluttet i denne hans veldige kjærlighet og omsorg. Hans øyne hviler alltid på oss, og vi er ikke glemt et sekund. Han vil kraftig støtte og hjelpe oss, og holde oss oppe med sin rettferds høyre hånd i hver eneste fristelse og vanskelighet, så vi ikke skal falle. Dersom vi faller, så har vi forherdet oss overfor hans i kjærlighet utstrakte hjelp. – Vi behøver derfor ikke stå maktesløse og se oss engstelig om i livets kamp, men vi kan gå frem med stor frimodighet i tro og tillit til at han som begynte den gode gjerning i oss, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. (Filipperne 1,6)»
Fra «Han kan alt!», november 1943

«Gud har alltid møtt de helhjertede med sine gode tanker. Slik har det vært både i den gamle og nye pakt. Han har gitt dem fremtid og håp. Når Gud uttenker bare gode fredstanker om oss og ikke til ulykke, da har vi all grunn til å glede oss i håpet om en lys og herlig fremtid.»
Fra «Fremtid og håp», januar 1985

«Det er håpets Gud som er vår sanne Far og trøster. Han er innstilt på å gi oss rikelig og ikke bare litt. Han vil fylle oss med all glede og fred. I troen og den Hellige Ånds kraft kan vi åpne oss for denne rike fylde. I vårt håp skal vi ikke bli til skamme.»
Fra «Fremtid og håp», januar 1985

Et klart lys i mørket

«Vi har ikke bruk for håp og tro når det gjelder alt det som på menneskelig vis ser lyst og håpefullt ut. ‘Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser?’ Romerne 8,24.
Der hvor fornuften står foran en høy, tykk og ugjennomtrengelig mur av vanskeligheter og hvor en ser tungt og mørkt på det hele, der slår troen hull og lyset trenger igjennom.»
Fra «Mot håp med håp», september 1965

«Vi skal ikke bare tro av og til, men være gjennomtrengt av troens Ånd til enhver tid i alt hva vi sier og gjør. Alt blir velsignet og godt i troens Ånd. Denne Ånd fordriver det tykkeste mørke. Det blir lyst for en selv og en kan gjøre det lyst for andre.»
Fra «Troens ånd», oktober 1967

«Troen regner motgangens dag for medgangens dag, fordi det blir en frelsens dag. Så lenge troen ikke har fått feste i våre liv, kastes vi hit og dit av våre bedragerske følelser i uro og bekymring.»
Fra «Mot håp med håp», september 1965

«Det er dårskap å tvile. Visdommen er uten tvil, uten skrømt, full av barmhjertighet og gode frukter. Den opplyser øynene og gjør våre trinn faste.»
Fra «Tro, uten å tvile», juni 1966

«Ber vi om Den Hellige Ånd, så får vi Den Hellige Ånd. Ber vi om visdom, så får vi visdom. Vi må ikke tvile på hans makt og godhet. Ved den minste gnist av tro, tennes håpets lys i vårt hjerte og mørket drives vekk. Vi kommer inn på lysets område hvor lysets fyrste regjerer, og han steller godt med sine undersåtter. Han gjør det lysere og lysere for oss inntil høylys dag. Hans åk er gagnlig og byrden blir lett.»
Fra «Tro, uten å tvile», juni 1966

En seirende Ånd!

«Jesus var troens begynner og fullender. Han beseiret alt kjødets begjær, der hvor alle før ham hadde lidt nederlag. Han har innbudt oss å følge ham i samme troens og seierens Ånd. Det er en begeistret Ånd full av fred og glede. Den stoler fullt og fast på underets Gud og hans ord og fryder seg, i fullkommen hvile.»
Fra «Troens Ånd», november 1982

«Troens Ånd står i forbindelse med Gud og tror bare på seier. Det var en annen ånd i Josva og Kaleb, står det. Det var troens Ånd. I denne Ånd skulle de ta de største fiender som en bit brød, og de ble ikke til skamme. Gud sørget for at de fikk gå seirende inn i landet og nyte den lovede herlighet. Løftene er bare knyttet til troen, og uten tro er det umulig å behage Gud.»
Fra «Troens Ånd», oktober 1967

Strid troens gode strid

«Salige er de som har et ord fra Herren i de forskjelligste prøver i livet, og som holder fast på det og handler etter det i en levende tro.»
Fra «På ditt ord!», juli 1966

«Satan gjør alt for å trekke sjelene ned i vantroens og forsagthetens sump, og det lykkes fort vekk. Vi må uavlatelig stride troens gode strid om vi skal bevare frimodigheten og gleden i vårt hjerte.»
Fra «Vær frimodig!», november 1944

«Med tro og tålmodighet i forening kan vi oppnå de største og dyreste løfter. … Tålmodighet betyr å vente. I alle slags prøver og trengsler kan vi med tålmodighet vente. I troens fulle visshet og med Kristi kjærlighet utøst i våre hjerter, kan vi med en indre fred og glede lide tålmodig til Guds ære. Allslags uro følger med utålmodighet.»
Fra «Tro og tålmodighet», mai 1991

«Det står til oss å gripe troens skjold for å slukke alle den ondes gloende piler og ta frelsens hjelm og Åndens sverd som er Guds ord idet vi til enhver tid ber i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige.»
Fra «I troens og nidkjærhetens Ånd», november 1981

 

Disse sitater er hentet fra flere artikler publisert i BCCs menighets blad «Skjulte Skatter» i perioden 1943-1991.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.