Hvor kommer mindreverdighetskomplekser og overlegenhet ifra?

Hvor kommer mindreverdighetskomplekser og overlegenhet ifra?

Det skal noe til å overvinne en mindreverdihetskompleks.. Det samme gjelder overlegenhet. Men Guds ord viser oss alltid veien.

6 min. ·

Mindreverdighetskomplekser og overlegenhet har vært årsaken til all slags ondskap i denne verden siden tidenes begynnelse. (Jakob 3, 16.)

Hvorfor er det så farlig med å føle seg mindreverdig? Fordi man blir bundet av hva folk synes. Man har ingen frihet til å være seg selv, la være å ha frimodighet til å gjøre det som Gud har gitt deg å gjøre. Du kommer ut av friheten i Kristus. Og overlegenhet får en til å behandle andre med forakt eller til å overkjøre dem, fordi man på et eller annet nivå synes de har mindre verdi enn seg selv.

Det er tydeligvis ikke slik Gud vil at det skal være.

Å overvinne et mindreverdighetskompleks eller overlegenhet

For å komme til bunns i å overvinne et mindreverdighetskompleks eller overlegenhet, er det veldig interessant å tenke på hvor de stammer fra.

Tielman Slabbert har nylig snakket mye om dette emnet. Både mindreverdighets- og «overlegenhetskomplekser» kommer av å se opp til noe som virker «stort». Enten føler du at du mangler noe stort, eller så tror du at du er bedre fordi du har noe stort. Dette høres kanskje altfor forenklet ut, men det gir mye mening.

Hvorfor føler man seg mindreverdig i forhold til en annen? Fordi du føler at de er smartere eller mer karismatiske, at deres rikdom gir dem et forsprang, eller at deres gaver og talenter på en eller annen måte plasserer dem over deg osv. Eller omvendt. Hvis du tror at du er mer vellykket eller kommer fra en bedre bakgrunn, at din måte å gjøre ting på er mer korrekt osv., så kan du føle deg overlegen i forhold til en annen. Det kan være vanskelig å erkjenne det, men hvis du gransker deg selv nøye, kan du oppleve at det er sannheten.

Men sannheten er at disse tingene bare er «store» i menneskers øyne. De betyr faktisk ingenting i Guds øyne – ting man aldri vil finne i Bibelen. Samfunn og kultur har lurt oss til å se opp til ting, og vi har fått opplæring til å tro mer på det enn vi tror på Guds ord.

Verden ser opp til ting som penger, skjønnhet, intelligens, stil, karisma, sjarm, innflytelse, osv. Men Jesus sa: «… det som mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne.» Lukas 16, 15. Det setter virkelig ting i perspektiv. Disse tingene gir en person ingen ekstra verdi fra Guds synspunkt; tvert imot, han hater det når du «akter disse tingene høyt» ved å se opp til eller ned på andre eller la deg bli sett opp til eller ned på, på grunn av dem! Gud har en helt annen måte å måle verdi på.

Hva har verdi for Gud?

Du trenger bare å se på hans ord for å finne ut hva han akter høyt. I Galaterne 5 skriver for eksempel Paulus om Åndens frukt. «Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke.» Galaterne 5, 22-23. Og i 1. Korinter 13, 13: «Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» Og: «Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?» Mika 6, 8. Når du bruker tid på å lese i Bibelen, åpnes øynene for det som har sann, evig verdi.

Da ser du også veldig raskt hva du mangler. Menneskelig natur er i sannhet ganske motsatt av Guds ord. Men blant annet er det også skrevet at «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk», og at «… han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Filipperne 4, 13; Filipperne 1, 6.Hvis din lengsel er å få del i disse dydene, vil Gud altså vise deg veien for å få dem.

Når du begynner å se hvor din menneskelige natur ikke stemmer overens med Guds ord, er dette Ånden som arbeider og minner deg så du kan bli forvandlet. Da må du i ydmykhet erkjenne sannheten og være enig i hans dom. Denne ydmykheten er ikke basert på lav selvtillit eller motløshet, men snarere på viljen til å være lydig mot hans ledelse og fornekte din egen vilje slik at hans vilje kan gjøres gjennom deg! Når du for eksempel fornekter misunnelse, lærer du å være takknemlig i stedet. Slik fungerer det på alle områder. Din bekymring og vantro kan forvandles til tro og tillit til Gud. Stolthet og skryt kan forvandles til saktmodighet og ydmykhet. Dette er et forvandlende verk som Gud gjør i deg når du er villig og lydig. (Filipperne 2, 13.)

Å se mennesker gjennom Guds øyne

Da vil du lære å se mennesker gjennom Guds øyne. Ikke mer å se ned på dem ut fra innbilt overlegenhet eller å se opp på dem ut fra innbilte mangler. Du lærer å se på dem med kjærlighet, tålmodighet, vennlighet osv. Gud skapte alle i sitt eget bilde, ikke minst deg selv! Du kan ikke forakte det Gud har skapt i sitt eget bilde! Dessuten begynner du også å se på deg selv fra Guds perspektiv! Du begynner å se din sanne verdi.

«Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Kolosserne 3: 1-2.

Disse ord er faktisk nøkkelen. Hvis tankene er vendt mot himmelen, blir det fort klart at alle de tingene som før virket «store» egentlig er ubrukelige sammenlignet med herligheten av å oppnå det som har evig verdi. Da er du ikke misunnelig på andre eller underkuet av dem, og ser heller ikke ned på noen. Fordi du vet at Gud har plassert deg i dette livet med akkurat de rette situasjonene, evnene og omstendighetene som vil føre deg til å bli en ny skapelse. Og du trenger ikke mer enn det.

«Men det skal være langt fra meg å rose meg, uten av vår Herre Jesu Kristi kors! For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.» Galaterne 6, 14-15.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.