Føler du deg skyldig fordi du blir fristet?

Føler du deg skyldig fordi du blir fristet?

A bli fristet er ingen grunn til å føle seg skyldig. Les hvorfor …

5 min. ·

Du er ikke ond bare fordi du blir fristet til å se på urene ting.

Du er ikke en dårlig mor fordi du blir fristet til å kjefte på barna dine fordi du er utålmodig eller frustrert.

Du blir ikke fordømt fordi du blir fristet til å tvile.

Du blir fristet fordi …

Disse fristelsene kommer som et resultat av synden i kjødet ditt, og det er ikke fordi det er noe galt med deg at du har synd i kjødet ditt.

«Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle …» 1 Korinter 10,13.

Det er på grunn av syndefallet at hele menneskeheten har disse medfødte lyster og begjær som frister oss til å synde.

Men det er meningen at vi skal herske over vårt kjød, ikke at synden skal herske over oss! (1. Mosebok 4,7) Vi skal ikke være slaver under synden, og gi etter for følelsene som reiser seg inn i oss på grunn av synden som bor i kjødet vårt. Urene tanker, irritasjon, tvil – disse tingene bør ikke binde oss.

Når du for eksempel føler deg utålmodig, og du blir fristet til å kjefte på barna dine, så har du ennå ikke syndet på det tidspunktet! Det kan føles slik, fordi en fristelse kommer som en følelse av at du ønsker å gjøre noe. Men så lenge du hater den utålmodigheten og motstår fristelsen til å kjefte på barna dine, så lenge du ikke bevisst har gått med på at du vil tillate utålmodighet til å styre dine handlinger, og så lenge du ikke har tillatt harde ord og dårlig oppførsel å komme ut av deg, da seirer du, selv om følelsen av utålmodighet fortsetter en stund til.

Hva man må gjøre når man fristes:

Det er to ting som er viktige å gjøre når du opplever disse sterke fristelsene.

  1. Bruk Guds ord som et sverd mot djevelen, som kommer for å prøve å overbevise deg om å gi etter for fristelsen. «Det kommer til å føles bra», sier han. Eller, «De fortjener det». I Edens hage sa han til Eva: «Har Gud virkelig sagt …?» Han overbeviste henne om at det hun faktisk visste var galt, egentlig ikke var ulydighet mot Gud. Men da Jesus, vårt forbilde og vår leder, ble fristet i villmarken, sa han: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: …» Og han brukte Guds ord til å jage djevelen bort.Og for å ha et Guds ord til å bruke når du trenger det, må du være forberedt før du kommer til det øyeblikket da du blir fristet. Du trenger å kjenne hans ord. Salmisten skriver: «I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg.» Salme 119,11. Gjem du også hans ord i ditt hjerte, slik at du har det når du trenger det!
  2. Gå til nådens trone for å få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid. (Hebreerne 4,16) Den rette tid er når du er i nød, når du blir fristet. Da kan du be om å få hjelp til å overvinne fristelsen. Og hjelpen er ikke at fristelsen forsvinner, og at du ikke lenger føler deg utålmodig, men heller at du får styrke og kraft til å motstå fristelsen til den er fullstendig overvunnet.

Videre lesing: Det avgjørende øyeblikket: hvordan få hjelp når du trenger det mest

Lære av fristelsen

«Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.» 1. Johannes 2,1.

Hvis du skulle falle kan du omvende deg og få tilgivelse. Det kan du også få ved nådens trone. Men det er ikke meningen at du skal falle gang på gang. Husk at du skal herske over synden! Hvis du faller er det meningen at du lærer av feilene dine, og gjør det bedre neste gang. At du forbereder deg før du fristes, slik at du kan være sikker på at du seirer!

Det kan ta tid før du kommer til seier. Når du erkjenner sannheten om deg selv – for eksempel at du har en tilbøyelighet til å bli utålmodig – og tar beslutningen om å seire over det, betyr det ikke at du vil slutte å bli fristet til det. Det betyr at du vil bli fristet, og du kan til og med falle igjen før du kommer til seier. Men hvis du fortsetter å kjempe, er fast i din tro og søker hjelp i Guds ord og i bønn, så vil du seire over alt sammen. stykke for stykke. Du blir forvandlet og fornyet, og hvor utålmodighet og frustrasjon tidligere var en del av naturen din, vil tålmodighet og langmodighet gradvis vokse opp og erstatte den. Det er den utrolige nåden vi har i Kristus Jesus.

Det er troen du må holde fast på mens du fortsatt står i kampen for å overvinne synden. «Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Hebreerne 11,1.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.